Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 9

Eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus

Digitaaliset taidot ovat välttämättömiä sekä oppimisessa, työssä että arjessa. Teknologiaan perustuva talous ja yhteiskunta muuttuvat nopeasti ja vaativat kaikilta digitaalisten taitojen hallintaa. 

Digitaalisten taitojen tunnistamisen haasteet

Digitaidot saattavat usein jäädä muiden taitojen varjoon ja tunnistamattomiksi. Tämä johtuu siitä, että EU-mailla ja lukuisilla eri organisaatioilla on omat digitaalisten taitojen koulutus- ja todistusjärjestelmänsä. 

Tämän vuoksi Euroopan komissio tutkii, voitaisiinko kehittää eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus (European Digital Skills Certificate, EDSC), jonka avulla muun muassa työnantajat ja koulutuksenjärjestäjät saavat tiedot henkilön hankkimista digitaalisista taidoista nopeasti ja vaivattomasti. 

Eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus pohjautuu eurooppalaiseen digitaalisten taitojen puitekehykseen (DigComp). DigComp-puitekehystä päivitetään säännöllisesti, jotta se sisältäisi kaikki digitaaliset taidot, joita kansalaisilta vaaditaan nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa.

Tavoitteet 

Sovittujen laatuvaatimusten mukaan laaditun EDSC-todistuksen tarkoituksena on lisätä digitaalisten taitojen todentamisen läpinäkyvyyttä ja vastavuoroista tunnustamista hallitusten, työnantajien ja muiden sidosryhmien välillä kaikkialla Euroopassa. 

Todistuksessa käytetään DigComp-taitotasoja osoittamaan kunkin henkilön digitaalisten taitojen taso, ja todistuksen toivotaan myös rohkaisevan hankkimaan uusia digitaalisia taitoja. 

Järjestelmällä ei korvattaisi nykyisiä kansallisia tai kansainvälisiä digitaalisten taitojen todentamisjärjestelmiä, vaan se täydentäisi niitä.

EDSC-todistus tukee Euroopan osaamisohjelman kunnianhimoisia tavoitteita:

  • 70 prosentilla 16–74-vuotiaista on vähintään digitaaliset perustaidot vuoteen 2025 mennessä
  • vähintään 80 prosentilla väestöstä on perustason digitaaliset taidot vuoteen 2030 mennessä, mikä on yksi Euroopan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteista

Keskeiset toimet

Tehdään toteutettavuustutkimus, jossa tarkastellaan eurooppalaisen digitaalisten taitojen todistuksen käyttöönottoa. Tutkimuksella kartoitetaan nykyisiä digitaalisten taitojen todentamisjärjestelmiä Euroopassa ja tehdään puuteanalyysi EDSC:n roolin ja hyötyjen selvittämiseksi ja miten sillä voidaan tukea digitaitojen vastavuoroista tunnustamista EU:ssa.

Odotetut tulokset

Suunnitellaan ja pilotoidaan eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus (EDSC), jonka hallitukset, työnantajat ja muut tahot tunnistavat ja hyväksyvät kaikkialla Euroopassa.

Aikataulu 

  • kevät 2021 – lanseerataan digitaalisten taitojen ja työpaikkojen foorumi, joka tarjoaa mahdollisuuksia digitaalisten taitojen täydennys- ja uudelleenkoulutukseen 
  • syksy 2021 – otetaan käyttöön digitaalisten taitojen itsearviointiväline Europassi-portaalissa
  • kevät 2022 – kuullaan sidosryhmiä sekä tarkastellaan ja kehitetään konseptia yhdessä sidosryhmien kanssa 
  • syksy 2023 – pilotoidaan EDSC-todistuksen prototyyppi 
  • 2024 – lanseerataan EDSC-todistus ja otetaan se käyttöön täydessä mitassa 

Lisätietoja digitaalisten taitojen puitekehyksestä (DigComp) on asiaa koskevassa esitteessä, videossa ja Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) verkkosivustolla.

Lisätietoja digitaalisten taitojen todistuksesta on All Digital -verkkosivustolla.

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostilla EC-EDSC@ec.europa.eu.

Seuraa meitä Twitterissä EUDigitalEducation ja saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.