Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 1

Kaikille avoimen laadukkaan ja osallistavan digitaalisen koulutuksen toteuttaminen on koko yhteiskunnan yhteinen tehtävä.

Tarvitaan sekä hallitusten, oppilaitosten ja yksityisen sektorin että kansalaisten sitoutumista, jotta EU:hun voidaan luoda toimiva digitaalinen koulutusekosysteemi. 

Jotta koulutusjärjestelmien digitaalinen muutos voidaan toteuttaa onnistuneesti, tarvitaan koulutuksesta vastaavia elimiä ja laitoksia laajempaa lähestymistapaa, joka kattaa kaikki hallintotasot ja useita eri politiikanaloja. 

Tässä aloitteessa esitellään toimet, jotka on toteutettava, jotta kaikille avoimen digitaalisen koulutuksen mahdollistavat keskeiset tekijät olisivat paikoillaan. Näihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

 • parannetaan verkkoyhteyksiä ja laitteita
 • tuetaan oppilaitoksia jakamalla tietoa osallistavasta digitaalisesta muutoksesta
 • parannetaan avustavan teknologian saatavuutta
 • kannustetaan EU:n jäsenvaltioita edistämään talouden sidosryhmien välistä ja oppilaitosten välistä vuoropuhelua
 • kannustetaan jäsenvaltioita laatimaan digitaalisen pedagogiikan ohjeistuksia

Tavoitteet

 • määritellään toimet, jotka on toteutettava koulutuksen, investointien, tutkimuksen ja innovoinnin aloilla, jotta erilaisille oppijoille voidaan tarjota laadukasta ja osallistavaa digitaalista koulutusta kaikkialla Euroopassa
 • vaihdetaan ajatuksia ja asiantuntemusta siitä, miten tehokkaan ja osallistavan digitaalisen koulutuksen mahdollistavat tekijät saadaan paikoilleen kaikkein parhaiten
 • tuetaan EU:n jäsenvaltioita koulutusjärjestelmien digitaalisessa muutoksessa edistämällä Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden yhteistä sitoutumista tavoitteisiin 

Keskeiset toimet

 • käynnistetään strateginen suunnittelu EU:n jäsenvaltioiden kanssa
 • järjestetään teemakokouksia laadukkaan digitaalisen koulutuksen mahdollistavista tekijöistä
 • laaditaan mahdollinen ehdotus neuvoston suositukseksi laadukkaan digitaalisen koulutuksen mahdollistavista tekijöistä

Odotetut tulokset

 • jäsenvaltioiden poliittisen sitoutumisen lisääminen tehokkaan ja osallistavan digitaalisen koulutuksen mahdollistamiseen
 • tietoisuuden lisääminen koulutusjärjestelmien digitaalisen muutoksen onnistumisen kannalta keskeisistä tekijöistä
 • sopimukseen pääseminen mahdollisesta ehdotuksesta neuvoston suositukseksi laadukkaan digitaalisen koulutuksen mahdollistavista tekijöistä (vahvistettava)

Aikataulu

 • Vuoden 2021 loppuun mennessä – käynnistetään strateginen vuoropuhelu 
 • Vuoden 2022 loppuun mennessä – hyväksytään neuvoston suositus laadukkaan digitaalisen koulutuksen mahdollistavista tekijöistä

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Seuraa meitä Twitterissä @EUDigitalEdu ja saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä. 


Yläkuva: © Euroopan unioni, 2021.