Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

SELFIE tutvustus

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies – eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta, soodustades innovatiivse haridustehnoloogia kasutamist) on tasuta abivahend, mis aitab koolidel lõimida digitehnoloogiat õpetamisse, õppimisse ja hindamisse.

SELFIE’l on tugev teadusbaas ja selle väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Komisjoni raamistik, mille eesmärk on edendada haridusasutustes digiajastusse sobivat õppetööd.

SELFIE abil kogutakse anonüümselt õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide arvamusi tehnoloogia kasutamise kohta konkreetses koolis. Selleks esitatakse osalistele küsimusi ja lühiväiteid, millele tuleb vastata lihtsal skaalal 1st 5ni. Küsimustele ja väidetele vastamiseks kulub umbes 20 minutit.

Selliste sisendite alusel koostab töövahend aruande – hetkepildi (SELFIE :-)) kooli tugevatest ja nõrkadest külgedest tehnoloogia kasutamisel.

SELFIE’t saavad kasutada üld- ja kutsekoolid nii Euroopas kui ka mujal ning see on kättesaadav rohkem kui 30 keeles. Seda saavad kasutada kõik koolid, mitte ainult need, kellel on arenenud taristu ja kes kasutavad tehnoloogiat palju.

Teie andmete töötlemine ja privaatsus SELFIE’s

Koolidelt koolidele

SELFIE on Euroopa Komisjoni algatus, mida rahastatakse programmi „Erasmus“ kaudu. See on kõigi koolide jaoks tasuta.

Töövahend on loodud Euroopa koolide, haridusministeeriumide ja teadusasutuste eksperdirühmade koostöös. Partnerorganisatsioonideks on Euroopa Koolitusfond, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja UNESCO Haridusvaldkonna Infotehnoloogia Instituut.

SELFIE loomises ja katsetamises on osalenud koolijuhid, õpetajad ja õpilased.

  • Neist 5000 aitasid koostada töövahendi esmaversiooni.
  • Selle katsetamises osales 67 000 inimest 650 Euroopa koolist.
  • SELFIE’t katsetati 1.–6. klassi õpilaste peal, et selgitada välja, kas nooremad saavad sellest aru.

 

Lööge kaasa!

 

Astuge kasvavasse SELFIE kasutajate kogukonda, et juurutada digitehnoloogiat õpetamises ja õppimises.

 

Hüved

Kõikehõlmav

SELFIE’s osaleb kogu koolipere – koolijuhid, õpetajad ja õpilased – ning selles on igakülgse vaatluse all paljud kooli tegevusvaldkonnad.

Kohandatav

Kuna iga kool on ainulaadne, saab küsimustikku kohandada. Kool saab kasutada valikküsimusi ja -väiteid ning enda omi juurde panna.

Sobivat vaatenurka pakkuv

SELFIE’s saavad kõik vastata küsimustele, mis puudutavad just nende vaatenurka: kas õpilase, õpetaja või koolijuhina.

Tasuta ja anonüümne

SELFIE on tasuta. Vastused on anonüümsed ja andmed turvatud.

Igale koolile kohandatud

Kui SELFIE küsimustikud on täidetud, saab iga kool just talle kohandatud interaktiivse aruande, kus on nii põhjalikud andmed kui ka lühiülevaade tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Kogemused

 

Tutvuge koolide tagasisidega.