Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Sproglig mangfoldighed

Overblik

Sprog er med til at skabe vores personlige identitet, men de er også en del af vores fælles arv. De kan slå bro mellem folkeslag og kulturer, fordi de fremmer den gensidige forståelse og følelsen af en fælles europæisk identitet.

Gode politikker og initiativer inden for flersprogethed medvirker til at give borgerne flere muligheder. Sprogfærdigheder kan også øge folks chancer for at få et job, gøre det lettere at få adgang til tjenesteydelser og rettigheder og bidrage til større solidaritet, fordi de styrker den interkulturelle dialog og den sociale samhørighed.

EU har nu tre alfabeter og 24 officielle sprog. Der tales i øjeblikket omkring 60 andre sprog i særlige regioner og befolkningsgrupper. Indvandring har også givet mange nye sprog i EU. Det anslås, at der nu er mindst 175 nationaliteter repræsenteret inden for EU's grænser.

Sproglig mangfoldighed er forankret i artikel 22 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Respekten for mindretals rettigheder er et grundlæggende element i chartret. Det forbyder forskelsbehandling af personer, der tilhører en minoritet, og kræver respekt for kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed i hele EU. Kommissionen sikrer, at de grundlæggende rettigheder og navnlig retten til ikke-forskelsbehandling overholdes, når EU-lovgivningen implementeres.

Medlemsstaterne har imidlertid eneret til at definere eller anerkende nationale mindretal inden for deres grænser, herunder mindretalsgruppers ret til selvbestemmelse (som fastsat i Europarådets europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog og rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal). Denne eneret gælder også de nationale og regionale mindretalssprog.

Alle lande har forskellige grader af sproglig mangfoldighed og forskellige måder at forvalte denne mangfoldighed på. Der findes mange interessante pædagogiske metoder i de tosprogede regioner og flersprogede skoleklasser rundt om i Europa. Eurydice, EU's netværk af nationale enheder til uddannelsesanalyse, er til stede i alle de lande, der deltager i Erasmus+-programmet. I netværkets 2017-udgave af "Key Data on teaching languages at school in Europe" har det medtaget støtteforanstaltninger til undervisning i regionale sprog og mindretalssprog. En nyere Eurydice-publikation giver et specifikt overblik over de initiativer, som uddannelsesmyndighederne har taget for at støtte undervisningen i regionale sprog og mindretalssprog i skolen.

Sådan fremmer EU den sproglige mangfoldighed

Hvert år i forbindelse med den europæiske sprogdag den 26. september slår Kommissionen sig sammen med Europarådet, Det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML) samt sproginstitutioner og borgere rundt om i Europa for at fremme sproglig mangfoldighed og fremmedsprogslæring. Sprogdagen sætter fokus på den sproglige mangfoldighed gennem en række arrangementer og begivenheder.

EU's uddannelses- og kulturprogrammer vil fortsætte med at støtte sprogindlæringsprojekter. Med finansieringsprogrammer som Erasmus+ og Et Kreativt Europa fremmer EU sprogindlæring og sproglig mangfoldighed, f.eks. gennem programmer for udlandsophold, samarbejdsprojekter og støtte til europæiske kulturhovedstæder. Takket være disse initiativer giver mange vellykkede projekter et boost til sprogindlæringen og synligheden af regionale sprog og mindretalssprog i Europa. Du kan læse nogle eksempler på det i Eurydices brochure om undervisning i regionale sprog og mindretalssprog i europæiske skoler.

Et Kreativt Europa støtter også litterær oversættelse for at give flere mennesker adgang til vigtige litterære værker og bevare den sproglige mangfoldighed i EU.