Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Usnesení Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030)

Czech