Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Om Selfie

Selfie är ett självskattningsverktyg som ska hjälpa skolorna att reflektera över sin it-användning och att integrera den digitala tekniken i undervisning, lärande och bedömning.

Selfie står på en stabil forskningsgrund och bygger på EU-kommissionens strategi för att främja digitalt lärande i utbildningsorganisationer.

Selfie samlar anonymt in synpunkter från elever, lärare och skolledare om hur teknik används i deras skolor. Det görs i form av korta påståenden och frågor och en enkel svarsskala från 1 till 5. Det tar cirka 20 minuter att svara på frågorna och ta ställning till påståendena.

På basis av svaren skapar verktyget en rapport – en ögonblicksbild (en ”selfie”) av skolans starka och svaga sidor när det gäller teknikanvändning.

Selfie finns för alla grund-, gymnasie- och yrkesskolor i och utanför EU och på över 30 språk. Verktyget kan användas av alla skolor – inte bara de som har avancerad infrastruktur och utrustning och är vana teknikanvändare.

Läs om hur Selfie hanterar och skyddar dina uppgifter

Utformat av och för skolor

Selfie är ett initiativ från EU-kommissionen och finansieras av Erasmusprogrammet. Alla skolor kan använda verktyget gratis.

Verktyget har tagits fram av en grupp experter från skolor, utbildningsministerier och forskningsinstitut i Europa. Bland samarbetspartnerna finns Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Unescos institut för informationsteknik och utbildning.

Skolledare, lärare och elever har varit med och skapat och testat Selfie:

  • 5 000 personer kom med synpunkter på en tidig version av verktyget.
  • 67 000 personer från 650 skolor i hela Europa deltog i ett pilotförsök.
  • Selfie testades i grundskolans lägre årskurser för att se till att de yngre eleverna förstod verktyget.

 

Vill du delta?

 

Bli en del av en växande grupp skolor i Europa som tar hjälp av Selfie för att integrera digital teknik i sin undervisning och för elevernas lärande.

 

Fördelar

Heltäckande

Selfie bidrar till ett helhetsperspektiv där alla på skolan – skolledare, lärare och elever – är med och påverkar skolans arbete.

Anpassat till din skola

Varje skola är unik och därför kan verktyget anpassas. Din skola kan välja och lägga till de frågor och påståenden som motsvarar era behov.

Matchar erfarenheter

Med Selfie kan alla deltagare svara på frågor som matchar deras erfarenheter som elever, lärare eller skolledare.

Gratis och anonymt

Det kostar inget att använda Selfie. Svaren är anonyma och datan är säker.

Skräddarsytt

När Selfie-frågorna har besvarats får varje skola en skräddarsydd, interaktiv rapport som innehåller både djupgående data och snabba insikter om styrkor och svagheter.

Berättelser

 

Se vad andra skolor säger