Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europauniversitet

Varför vill EU skapa Europauniversitet?

Utbildningen i Europa håller på att förändras. På toppmötet i Göteborg 2017 beskrev EU-ledarna sin vision för utbildning och kultur. Europeiska rådet uppmanade i sina slutsatser från december 2017 medlemsländerna, ministerrådet och kommissionen att arbeta vidare med bland annat följande initiativ:

”... stärka de strategiska partnerskapen i EU mellan lärosäten och uppmuntra att det senast 2024 ska finnas ett tjugotal ”Europauniversitet” som består av nätverk som skapas av universiteten själva runtom i EU, vilket ger studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och bidrar till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft”.

Som svar på uppmaningen har lärosäten, studentorganisationer, EU-länderna och kommissionen tillsammans tagit fram initiativet Europauniversitet. Det är nu ett av EU:s huvudinitiativ för att skapa ett europeiskt utbildningsområde.

 

Din webbläsare stöder inte videolänken.

Vad är Europauniversitet?

Europauniversitet är samarbeten mellan lärosäten i olika länder som kan bli framtidens universitet. De ska sprida europeiska värderingar och främja en europeisk identitet och kan också innebära ett rejält lyft för den europeiska högre utbildningens kvalitet och konkurrenskraft. Kommissionen testar nu olika samarbetsmodeller för Europauniversitet genom två ansökningsomgångar inom Erasmus+. De bygger på följande principer:

  • Ett samarbete mellan partner från alla typer av lärosäten från olika delar av Europa.
  • En gemensam långsiktig strategi med fokus på hållbarhet, spetskompetens och europeiska värderingar.
  • Studentcentrerade kursplaner som är gemensamma för flera universitet, där en mångfald av studenter kan sätta ihop sina egna program och delta i utbyten på alla utbildningsnivåer.
  • Ett problemorienterat arbetssätt där studenter, akademiker och externa partner kan samarbeta i tvärvetenskapliga grupper för att ta itu med viktiga aktuella problem.

Första ansökningsomgången

Resultaten av 2019 års ansökningsomgång publicerades i juni 2019. Av de 54 ansökningarna valde vi ut 17 Europauniversitet med 114 lärosäten från 24 EU-länder. Läs mer i pressmeddelandet

Andra ansökningsomgången

Resultaten av 2020 års ansökningsomgång har nu publicerats. Av de 62 ansökningarna valde vi ut 24 nya Europauniversitet med 165 lärosäten från 26 EU-länder och andra länder som deltar i Erasmus+. Läs mer i pressmeddelandet

De 41 nätverken ska testa olika modeller för det nya konceptet med Europauniversitet och se hur de kan förändra den högre utbildningen. Initiativet med Europauniversitet kommer att genomföras fullt ut genom nästa Erasmusprogram 2021–2027. Läs mer i faktabladet om initiativet
 

Din webbläsare stöder inte videolänken.