Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 13. ukrep

Udeležba žensk v študijih in na poklicnih poteh s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike

Za udeležbo v digitalnem sektorju, bodisi v visokošolskem izobraževanju, na delovnih mestih ali v podjetništvu, se zanima manj žensk. Publikacija Komisije „She Figures“ (2021) potrjuje ta trend.

Glede na študijo ženske predstavljajo le 20 % diplomantov in diplomantk informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), le 17 % pa jih je zaposlenih v tehnološkem sektorju. Ženske predstavljajo tudi le 24 % samozaposlenih strokovnjakov in strokovnjakinj v tehničnih poklicih, kot so naravoslovje, inženirstvo ali IKT.

Mlada dekleta in fantje lahko skoraj enako pričakujejo, da bodo delali na področju, povezanem z znanostjo, vendar se dekleta s starostjo in višjo stopnjo izobrazbe običajno oddaljijo od naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter področja IKT. Razpoložljivi podatki ((„Women in the digital age“ (Ženske v digitalni dobi), 2018)) kažejo, da je le tretjina diplomantov s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike žensk.

Hitrost sprememb ni obetavna: delež žensk na delovnih mestih, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo v Evropski uniji (EU), se je med letoma 2012 in 2016 povečal za samo 0,5 % ((Vir: Evropski inštitut za enakost spolov: Women and men in ICT: a chance for better work-life balance (Ženske in moški v IKT: priložnost za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja), 2018)).

V državah članicah EU se je rahlo povečalo število znanstvenic in inženirk, in sicer z 39 % leta 2011 na 41 % leta 2020.

Cilji

Evropska komisija bo podprla mlade študentke pri razvoju digitalnih in podjetniških kompetenc, da bi spodbudila udeležbo žensk v študijih in na poklicnih poteh s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter omogočila boljše vključevanje žensk v digitalno gospodarstvo.

Prizadevala si bo za večje vključevanje žensk v študije in na poklicne poti s področja digitalnih ved ter naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, med drugim tudi podjetnic.

Ključne dejavnosti

  • zagotovitev možnosti usposabljanja na področju digitalnih in trajnostnih podjetniških spretnosti dekletom v srednješolskem izobraževanju prek namenske spletne učne platforme Girls Go Circular (upravlja jo EIT RawMaterials, Skupnost znanja in inovacij Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo)
  • organizacija festivalov E-STEAM* za dekleta in ženske v različnih državah članicah EU za izboljšanje digitalnih in podjetniških kompetenc med dekleti in ženskami ter krepitev njihove samozavesti, da jih bodo ustvarjalno uporabljale za prepoznavanje priložnosti, inovacije in ustvarjanje vrednosti za družbo
  • ponudba novih programov visokošolskega izobraževanja s področja inženirstva ter informacijske in komunikacijske tehnologije, ki temeljijo na interdisciplinarnem pristopu naravoslovja, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike; sem spadata tudi oblikovanje koalicije EU za ZTIM, ki bi podprla vzpostavitev nacionalnih platform s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, ter razširjanje rezultatov iz projektov, financiranih s programom Erasmus+, in primerov dobrih praks, ki so na voljo v okviru zavezništev evropskih univerz

Pričakovani rezultati

  • do konca leta 2027 – vključitev 40 000 mladih študentk v usposabljanje o krožnem gospodarstvu ter digitalnih spretnostih
  • do leta 2024 – organizacija 5 festivalov E-STEAM za dekleta in 5 za ženske ter 1 zaključni dogodek
  • vključitev naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike kot prednostne naloge v letnem delovnem programu Erasmus+ za leti 2021 in 2022 za projekte sodelovalnih partnerstev na področju visokošolskega izobraževanja

Časovnica

Začetek leta 2021, konec leta 2027.

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programov EU Obzorje Evropa, Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) ter Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko navežete stik z nami po elektronski pošti na naslovu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu EUDigitalEducation na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.

 

* STEAM je izobraževalni pristop k učenju, ki uporablja naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo, umetnost in matematiko kot izhodišča za usmerjanje vprašanj, dialoga in kritičnega razmišljanja študentov. 

Sorodne vsebine