Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Resolucija Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030)

slovenščina