Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Învățământul superior european în lume

De ce este importantă cooperarea internațională în învățământul superior? 

Instituțiile de învățământ superior recunosc că este nevoie să interacționeze cu mediul din afara campusurilor universitare și din afara granițelor pentru a-și îndeplini scopul: dobândirea competențelor necesare de către practicienii și decidenții de mâine. 

UE are o tradiție îndelungată în ceea ce privește cooperarea în domeniul învățământului superior între statele membre. În ultimul timp, această rețea academică internațională s-a extins, incluzând și țări partenere din afara Europei. Prin urmare, UE trebuie să consolideze această dimensiune internațională prin sprijinirea cooperării și a dialogurilor politice.

Toate părțile implicate au de câștigat. Dând o dimensiune internațională politicilor UE în domeniul învățământului superior, sprijinim îndeplinirea obiectivelor politicii interne a UE în materie de educație și formare. Colaborarea dintre universități atât în interiorul, cât și în exteriorul UE, contribuie, în special, la atragerea către instituțiile din Europa a celor mai mari talente și la promovarea învățării reciproce și a comparației la nivel internațional. Acest lucru favorizează excelența în cercetare și predare.

În plus, cooperarea internațională în acest domeniu sprijină inovarea și crearea de locuri de muncă în UE prin facilitarea mobilității competențelor între țări. Este unanim recunoscut faptul că o perioadă de studiu sau de predare petrecută în străinătate consolidează capacitatea de inserție profesională a participanților. La nivel global, această mobilitate va încuraja viitoarele generații să gândească dincolo de frontierele naționale, adoptând o perspectivă internațională.

Mai mult decât atât, cooperarea internațională în domeniul învățământului superior este un instrument eficient de consolidare a eforturilor diplomatice ale UE în lumea întreagă. Oferă sprijin pentru politicile UE în afara granițelor Uniunii, în special în domeniul extinderii și al vecinătății, al dezvoltării internaționale, al migrației și dialogului intercultural. Dezvoltă și menține contacte de durată între cadrele didactice universitare și absolvenții care încearcă să găsească soluții la provocările comune. 

Pentru țările partenere din lumea întreagă, sprijinirea cooperării în domeniul învățământului superior este esențială pentru consolidarea dezvoltării și a dobândirii de competențe în conformitate cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), în special cu obiectivul 4: Educație de calitate. Multe proiecte de cooperare în domeniul învățământului superior dezvoltă competențe care sunt necesare pentru a realiza progrese efective în direcția altor obiective – de exemplu, îmbunătățirea eficienței energetice, protecția mediului marin și garantarea securității alimentare.

În 2014, toate țările din lume au primit acces la programul Erasmus+, care formează acum o parte esențială a cooperării regionale a UE la nivel global, cu scopul de a contribui la reducerea sărăciei și promovarea creșterii incluzive. 

Erasmus+ sprijină modernizarea programelor de învățământ, contribuie la îmbunătățirea calității predării și educației, sprijină guvernanța mai transparentă a educației și cooperarea între sectorul public și privat în acest domeniu. 

Aflați mai multe despre rolul Erasmus+ în cadrul cooperării internaționale consultând fișele informative regionale privind programul emblematic al UE în domeniul educației.