Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο

Γιατί είναι σημαντική η διεθνής συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; 

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρίζουν ότι είναι ανάγκη να έχουν μεγαλύτερη επαφή με τον έξω κόσμο και πέρα από τα σύνορα της χώρας τους, για να μπορούν να εφοδιάζουν με αποτελεσματικές δεξιότητες τους αυριανούς επαγγελματίες και υπευθύνους λήψης αποφάσεων. 

Η ΕΕ έχει βέβαια μακρά παράδοση στη συνεργασία των κρατών μελών της στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά σήμερα η διεθνής δικτύωση ακαδημαϊκών έχει ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή και χωρών-εταίρων εκτός Ευρώπης. Συνεπώς, η ΕΕ χρειάζεται να ενισχύσει αυτήν τη διεθνή διάσταση στηρίζοντας τη συνεργασία και τους πολιτικούς διαλόγους.

Όλοι θα ωφεληθούν απ’ αυτό. Με την ενίσχυση της διεθνούς διάστασης στις πολιτικές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ ενισχύεται η επίτευξη των στόχων εσωτερικής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ειδικότερα, η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης βοηθά στην προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ καθώς και στην προώθηση της μάθησης μέσω ομοτίμων και της διεθνούς σύγκρισης, γεγονός το οποίο προάγει την αριστεία στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Επιπλέον, η διεθνής συνεργασία στον τομέα αυτόν στηρίζει την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ, αφού καθιστά δυνατή την κινητικότητα των δεξιοτήτων μεταξύ των χωρών. Μια περίοδος σπουδών ή διδασκαλίας στο εξωτερικό αναγνωρίζεται απ’ όλους ότι αυξάνει τις δυνατότητες απασχόλησης των ατόμων. Σε γενικές γραμμές, η κινητικότητα αυτή ενθαρρύνει τις επόμενες γενεές να μην περιορίζονται στα εθνικά σύνορα και να υιοθετούν διεθνή προοπτική.

Επιπλέον, η διεθνής συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση των προσπαθειών δημόσιας διπλωματίας της ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Ενθαρρύνει τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ πέραν των συνόρων της Ένωσης, ιδίως των πολιτικών στους τομείς της διεύρυνσης και της γειτονίας, της διεθνούς ανάπτυξης, της μετανάστευσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Με τη διεθνή συνεργασία αναπτύσσονται και διατηρούνται διαπροσωπικές επαφές μεταξύ ακαδημαϊκών και αποφοίτων που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις. 

Όσον αφορά τις χώρες-εταίρους σε όλο τον κόσμο, η στήριξη της συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει θεμελιώδη σημασία για την απόκτηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για την αειφόρο ανάπτυξη – ιδίως τον στόχο 4: ποιοτική εκπαίδευση. Πολλά έργα συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος ως προς την επίτευξη άλλων στόχων· για παράδειγμα, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Το 2014, σε όλες οι χώρες του κόσμου δόθηκε πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+, που αποτελεί πλέον ουσιαστικό μέρος της περιφερειακής συνεργασίας της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο, με σκοπό τη συμβολή στη μείωση της φτώχειας και στην προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. 

To Erasmus+ στηρίζει τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης, προωθεί τη διαφανέστερη διακυβέρνηση της εκπαίδευσης και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα αυτό. 

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον ρόλο του Erasmus+ στη διεθνή συνεργασία από τα περιφερειακά ενημερωτικά δελτία για το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης.