Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

UE, un spațiu mai atractiv pentru studenții străini

Cum promovează Comisia învățământul superior european

Studenții și cercetătorii din țările din afara Europei își pot aduce contribuția la creșterea și competitivitatea economiei UE utilizându-și competențele și cunoștințele dobândite în Europa. Programele de masterat comun Erasmus Mundus oferă burse finanțate de UE pentru a-i atrage pe cei mai buni studenți din întreaga lume să vină să urmeze un program comun de înaltă calitate, cu studii în două sau mai multe instituții europene de învățământ superior.

Studii în Europa 

Multe țări europene își promovează activ propriile sisteme de învățământ superior. Inițiativa Comisiei privind promovarea studiilor în Europa (Study in Europe) oferă o platformă pentru promovarea și furnizarea de informații cu privire la sistemele și instituțiile de învățământ superior din țările europene. Platforma și activitățile aferente promovate pe rețelele de comunicare socială îi ajută pe studenți să aleagă în cunoștință de cauză destinațiile și programele de studii din Europa, oferindu-le inclusiv informații despre cele care sunt probabil mai puțin cunoscute în afara continentului european. 

În plus, inițiativa „Study in Europe” permite UE și țărilor europene să ia parte la târgurile de studii organizate la nivel mondial pentru a promova învățământul superior din Europa. De asemenea, Comisia ține legătura cu agențiile naționale din întreaga Europă, pentru a face schimb de informații privind calendarele de activități și ideile menite să sporească vizibilitatea învățământului superior european.

Absolvenții 

Organizațiile absolvenților sunt ambasadori activi ai învățământului superior european în țările lor de origine. Participă la târguri de studii și la alte evenimente și contribuie la difuzarea de informații cu privire la posibilitățile de a studia sau de a desfășura activități de cercetare în Europa, de exemplu, prin programul Erasmus+

Comisia sprijină Alianța studenților și absolvenților Erasmus+ (ESAA), care recunoaște rolul mult mai important pe care îl pot juca absolvenții în acest sens, dezvoltând și împărtășind competențele profesionale și cunoștințele prin crearea de rețele. Noi asociații ale absolvenților se înființează și în alte regiuni (până în prezent, în Balcanii de Vest și în Africa).