Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europæisk videregående uddannelse i verden

Hvorfor er det vigtigt med internationalt samarbejde om videregående uddannelse? 

Højere læreanstalter anerkender behovet for at nå ud til verden uden for campus og på tværs af grænserne for at opfylde deres mål om at give fremtidens fagfolk og beslutningstagere brugbare færdigheder. 

EU-landene længe har samarbejdet om videregående uddannelse, men dette internationale akademiske netværk omfatter nu i stigende grad også partnerlande uden for Europa. EU er derfor nødt til at fremme denne internationale dimension gennem støtte til samarbejde og politisk dialog.

Alle parter drager fordel af samarbejdet. At give EU's politikker for videregående uddannelse en international dimension medvirker til at opfylde EU's interne politiske mål for uddannelse. Navnlig bidrager samarbejdet mellem universiteter både i og uden for EU til at tiltrække de dygtigste inden for videregående uddannelse til EU og til at fremme peerlæring og international sammenligning af uddannelser. Og dette fremmer topkvalitet inden for forskning og undervisning.

Endvidere støtter det internationale samarbejde innovation og jobskabelse i EU ved at muliggøre, at kvalifikationer kan bruges på tværs af landene. En studie- eller undervisningsperiode i udlandet er alment anerkendt som noget, der forbedrer den enkeltes beskæftigelsesegnethed. Og på verdensplan tilskynder denne mobilitet kommende generationer til at tænke ud over de nationale grænser og få et internationalt perspektiv.

Dertil kommer, at det internationale samarbejde inden for videregående uddannelse et effektivt redskab til at styrke EU's offentlige diplomati i hele verden. Det tilskynder til at støtte EU's politikker uden for EU's grænser, navnlig inden for EU-udvidelse og naboskab, international udvikling, migration og interkulturel dialog. Og det udbygger og opretholder varige mellemfolkelige kontakter mellem akademikere og færdiguddannede, der har fælles udfordringer. 

For EU's partnerlande i hele verden er det afgørende at støtte samarbejdet inden for videregående uddannelse for at styrke kompetenceudvikling i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling. Det gælder især mål 4 – kvalitetsuddannelse. Mange samarbejdsprojekter inden for videregående uddannelse er i gang med også at udvikle færdigheder, der er nødvendige for at nå andre mål, f.eks. forbedring af energieffektiviteten, beskyttelse af havmiljøet og bedre fødevaresikkerhed.

I 2014 fik alle verdens lande adgang til Erasmus+-programmet, og det er nu en væsentlig del af EU's regionale samarbejde med en lang række lande om at bekæmpe fattigdom og fremme inklusiv vækst. 

Erasmus+ understøtter moderniseringen af undervisningsplaner, hjælper med at forbedre kvaliteten af undervisning og uddannelse og fremmer en mere gennemsigtig forvaltning af uddannelser og samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor på dette område. 

Få mere at vide om den rolle, Erasmus+ spiller i det internationale samarbejde, i de regionale faktablade om programmet.