Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Az európai felsőoktatás a világban

Miért van szükség a nemzetközi együttműködésre a felsőoktatásban? 

A felsőoktatási intézmények felismerték, hogy ha meg akarnak felelni küldetésüknek, és a jövő szakemberei és döntéshozói számára használható készségeket szeretnének átadni, túl kell lépniük intézményük határain, és a nemzetközi színtéren is jelen kell lenniük. 

Az EU-n belül hosszú évtizedekre tekint vissza a tagállamok közötti felsőoktatási együttműködés, sőt, a nemzetközi szintű tudományos hálózatépítésbe egyre több Unión kívüli partnerország kapcsolódik be. Ez indokolja, hogy az EU az együttműködés támogatása, valamint szakpolitikai párbeszéd révén hangsúlyosabbá tegye a felsőoktatás nemzetközi vetületét.

A törekvések minden érintett számára előnyökkel járnak. Az EU felsőoktatási szakpolitikájának nemzetközi dimenzióval való kiegészítése hozzájárul az EU oktatással és képzéssel kapcsolatos szakpolitikai céljainak megvalósításához. Ezen belül kiemelkedő szempont, hogy az egyetemek közötti, Unión belüli és azon túlmutató együttműködés amellett, hogy a legkiválóbb tehetségek számára is vonzóvá teheti az európai felsőoktatást, segít a társaktól való tanulás és a nemzetközi megmérettetés előmozdításában. A folyamat egyúttal ösztönzi a kutatási és oktatási kiválóságot is.

A felsőoktatás terén folytatott nemzetközi együttműködés ezenfelül Európa-szerte támogatja az innovációt és a munkahelyteremtést azáltal, hogy lehetővé teszi a készségek határokon átívelő mobilitását. Köztudott, hogy a külföldön folytatott tanulmányok és tanítási gyakorlatok javítják az elhelyezkedés esélyeit. Ez a mobilitás mindent egybevéve arra ösztönzi a jövő generációit, hogy a nemzeti határokat meghaladva nemzetközi perspektívát mondhassanak magukénak.

A nemzetközi felsőoktatási együttműködés további előnye, hogy hatékony eszközt jelent az EU globális közdiplomáciai erőfeszítéseinek támogatásában; az Unió határain kívül is ösztönzi az uniós szakpolitikák térnyerését, elsősorban az olyan területeken, mint a bővítés, a szomszédságpolitika, a nemzetközi fejlesztések, a migráció és a kultúrák közötti párbeszéd. Az ilyen együttműködések nyomán – a közös kihívásokra megoldást keresve – tartós kapcsolatok alakulhatnak ki egyetemi oktatói és végzett hallgatói körökben. 

A partnerországok számára a felsőoktatási együttműködés kulcsfontosságú a készségek elsajátítása és fejlesztése szempontjából, az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival, különösen a negyedik, minőségi oktatásra irányuló célkitűzéssel összhangban. Több felsőoktatási együttműködési projekt olyan készségek fejlesztésére törekszik, melyek egyéb célok megvalósításához szükségesek; például az energiahatékonyság javításához, a tengeri környezet védelméhez vagy az élelmezésbiztonság megteremtéséhez.

2014-ben a világ minden országa előtt megnyílt az Erasmus+ program, amely mára világszerte az EU regionális együttműködésének lényegi elemévé vált, előmozdítva a szegénység csökkentését, illetve az inkluzív növekedést. 

Az Erasmus+ program hozzájárulása révén korszerűsödnek a tantervek, növekszik a tanítás és az oktatás színvonala, átláthatóbbá válik az oktatásirányítás, valamint szorosabb együttműködés alakul ki az oktatási ágazat állami és magánszereplői között. 

Tájékozódjon bővebben az Erasmus+ nemzetközi együttműködésben betöltött szerepéről. Olvassa el az egyes régiókról szóló rövid tájékoztatóinkat.