Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

L-edukazzjoni għolja Ewropea fid-dinja

Għaliex il-kooperazzjoni internazzjonali hija importanti fl-edukazzjoni għolja? 

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jirrikonoxxu l-ħtieġa li joħorġu mill-kampus u jidħlu fid-dinja kollha, u bejn il-fruntieri, biex jaqdu l-iskop tagħhom li jiżviluppaw ħiliet effettivi fost il-professjonisti ta’ għada u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet. 

Filwaqt li l-UE għandha storja twila ta’ kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja bejn l-Istati Membri tagħha, dan in-networking akkademiku internazzjonali qed jinvolvi dejjem aktar pajjiżi sħab barra mill-Ewropa. L-UE, għalhekk, teħtieġ li trawwem din id-dimensjoni internazzjonali permezz ta’ appoġġ għal djalogi ta’ kooperazzjoni u ta’ politika.

Il-benefiċċji huma għall-partijiet kollha. L-għoti ta’ dimensjoni internazzjonali lill-politiki tal-edukazzjoni għolja tal-UE jappoġġja l-kisba tal-objettivi tal-politika interna tal-UE dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ. B’mod partikolari, il-kollaborazzjoni bejn l-universitajiet kemm fl-Unjoni kif ukoll barra minnha tgħin biex tattira l-aħjar talent fl-edukazzjoni għolja lejn l-UE, u biex tippromwovi t-tagħlim bejn il-pari u t-tqabbil internazzjonali. Dan, min-naħa tiegħu, jiffavorixxi l-eċċellenza fir-riċerka u t-tagħlim.

Barra minn hekk, il-kooperazzjoni internazzjonali f’dan il-qasam tappoġġja l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi fl-UE billi tippermetti l-mobbiltà tal-ħiliet bejn il-pajjiżi. Huwa universalment rikonoxxut li studju jew perjodu ta’ tagħlim barra mill-pajjiż isaħħaħ l-impjegabbiltà individwali. U globalment, din il-mobbiltà tħeġġeġ lill-ġenerazzjonijiet futuri li jmiss biex jaħsbu lil hinn mill-fruntieri nazzjonali b’perspettiva internazzjonali.

Aktar minn hekk, il-kooperazzjoni internazzjonali fil-qasam tal-edukazzjoni għolja hija għodda effettiva biex jissaħħu l-isforzi ta’ diplomazija pubblika tal-UE fid-dinja kollha. Din taġixxi biex jitħeġġeġ l-appoġġ għall-politiki tal-UE lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni, b’mod partikolari dawk fl-oqsma tat-tkabbir u tal-viċinat, l-iżvilupp internazzjonali, il-migrazzjoni u d-djalogu interkulturali. Din tiżviluppa u żżomm kuntatti dejjiema bejn il-persuni fost l-akkademiċi u l-gradwati li qed ifittxu li jindirizzaw sfidi komuni. 

Għall-pajjiżi sħab fid-dinja kollha, l-appoġġ għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja huwa essenzjali għat-tisħiħ tal-akkwist tal-ħiliet u l-iżvilupp f’konformità mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti (NU) - speċjalment, l-Għan 4: Edukazzjoni ta’ Kwalità. Ħafna proġetti ta’ kooperazzjoni fl-edukazzjoni għolja qed jiżviluppaw ħiliet li huma meħtieġa biex jagħmlu progress effettiv lejn għanijiet oħra wkoll; pereżempju, fit-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija, il-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar, u l-iżgurar tas-sigurtà tal-ikel.

Fl-2014, il-pajjiżi kollha tad-dinja ngħataw aċċess għall-programm Erasmus+, li issa jifforma parti essenzjali mill-kooperazzjoni reġjonali tal-UE fid-dinja kollha, bil-għan li jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-faqar u jippromwovi t-tkabbir inklużiv. 

Erasmus+ jappoġġja l-modernizzazzjoni tal-kurrikuli tal-edukazzjoni, jgħin biex itejjeb il-kwalità tat-tagħlim u l-edukazzjoni, jappoġġja governanza aktar trasparenti tal-edukazzjoni u l-kooperazzjoni fis-setturi pubbliċi u privati f’dan il-qasam. 

Kun af aktar dwar ir-rwol tal-Erasmus+ fil-kooperazzjoni internazzjonali fid-dinja kollha permezz ta’ skedi informattivi reġjonali għall-programm ewlieni tal-UE għall-edukazzjoni.