Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Recomandarea Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor și perioadelor de studiu petrecute în străinătate

Recunoașterea experiențelor de învățare în străinătate

Comisia Europeană a publicat o propunere de recomandare a Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor de învățământ superior și a celor de absolvire a învățământului secundar superior, precum și a rezultatelor perioadelor de studii petrecute în străinătate. Recomandarea a fost adoptată de Consiliu în noiembrie 2018.

Îmbunătățirea procedurilor de recunoaștere reciprocă a calificărilor în statele membre ale UE este fundamentală pentru crearea unui Spațiu european al educației până în 2025. 

Mobilitatea de studiu încurajează dezvoltarea competențelor-cheie și dobândirea unor experiențe cruciale pentru participarea activă la societate și pe piața muncii. Recenta evaluare la jumătatea perioadei a programului Erasmus+ a evidențiat impactul pozitiv al mobilității asupra încrederii, independenței, integrării sociale a cursanților, precum și asupra creării unui sentiment al identității europene.

În contextul unui mediu educațional globalizat este esențial ca studenții să poată valorifica la maximum toate oportunitățile de învățare existente în întreaga UE. Consultările recente cu părțile interesate au arătat un sprijin puternic pentru acțiunile UE în acest domeniu. Respondenții au confirmat faptul că procedurile de recunoaștere sunt de obicei lente, sunt lăsate la latitudinea instituțiilor, nu sunt suficient de transparente și pot genera costuri suplimentare pentru studenți.

În special în ceea ce privește învățământul secundar, atât recunoașterea calificărilor din învățământul secundar superior cât și recunoașterea rezultatelor din perioadele de învățare în străinătate diferă considerabil de la o țară la alta. De multe ori, tinerii care doresc să studieze în străinătate pe o perioadă mai lungă în învățământul secundar sau să se înscrie în învățământul superior în alt stat membru al UE nu dispun de informații suficiente și nu au nicio certitudine cu privire la recunoașterea calificărilor și competențelor lor.

Recomandarea Consiliului

Cu recomandarea Consiliului, statele membre își asumă angajamentul de a lua măsuri pentru introducerea recunoașterii automate până în 2025. Acest demers va fi însoțit de acțiuni care vor consolida încrederea reciprocă la nivel de sisteme de învățământ și vor sprijini statele membre în îmbunătățirea recunoașterii, pentru a facilita mobilitatea în scop educațional.

În domeniul învățământului superior, recomandarea se bazează pe progresele deja realizate în alte foruri, în special Procesul de la Bologna și Convenția de la Lisabona privind recunoașterea calificărilor, precum și pe acorduri multilaterale între grupuri de state membre, cum ar fi decizia Beneluxului privind recunoașterea automată a diplomelor din învățământul superior și acordul țărilor baltice.

De asemenea, recomandarea promovează o utilizare pe scară mai largă a instrumentelor existente care pot sprijini recunoașterea calificărilor și a rezultatelor obținute în perioadele de studiu petrecute în străinătate, printre care Europass, Cadrul european al calificărilor, Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii (ECTS), Suplimentul la diplomă și Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională.

La nivel secundar superior, recomandarea propusă urmărește să îmbunătățească procedurile de recunoaștere pentru calificările care oferă acces la învățământul superior, inclusiv pentru calificările din domeniul educației și formării profesionale. În plus, va promova recunoașterea rezultatelor obținute în perioadele de studiu petrecute în străinătate la acest nivel.

Reports