Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Suplimentul la Diplomă

Ce este Suplimentul la Diplomă?

Suplimentul la Diplomă este emis de către instituțiile de învățământ superior în conformitate cu standardele stabilite de Comisia Europeană, Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). El face parte, de asemenea, din instrumentele de transparență ale cadrului Europass

Suplimentul la Diplomă este menit să sprijine recunoașterea calificărilor academice. Este un instrument important al Spațiului european al învățământului superior, care le permite absolvenților să se asigure că diplomele lor sunt recunoscute de instituțiile de învățământ superior, de autoritățile publice și de angajatorii din țara proprie și din străinătate. Suplimentul la Diplomă nu este însă un Curriculum Vitae și nici nu înlocuiește calificarea originală.

Suplimentul conține opt rubrici care furnizează informații despre: 

  • titularul calificării
  • tipul de calificare și instituția de origine
  • nivelul de calificare
  • conținutul cursului și rezultatele obținute
  • funcția calificării
  • certificarea suplimentului
  • datele sistemului național de învățământ superior în cauză (furnizate de centrele naționale de informare pentru recunoaștere academică (NARIC))
  • orice alte detalii relevante

Absolvenții din toate țările participante la procesul Bologna au dreptul de a primi Suplimentul la Diplomă automat, gratuit și într-una din limbile de largă circulație europeană. 

Care sunt beneficiile? 

Datorită Suplimentului la Diplomă, calificările și programele de studiu pot fi comparate mai ușor de la o țară europeană la alta. Suplimentul furnizează o descriere detaliată a studiilor finalizate și oferă o indicație a competențelor dobândite în vederea finalizării cursului. 

De asemenea, facilitează accesul titularilor la piața muncii și la alte oportunități de studiu în străinătate, accelerând recunoașterea calificărilor academice de către instituțiile de învățământ superior și de către angajatori la nivel internațional.

Pentru instituțiile de învățământ superior, Suplimentul la Diplomă înseamnă o mai bună recunoaștere a calificărilor academice pe care le oferă. Instituțiile își îmbunătățesc vizibilitatea în rândul celorlalte instituții și al angajatorilor. În plus, Suplimentul contribuie la menținerea autonomiei instituționale a instituțiilor de învățământ superior, oferind un cadru comun pentru recunoașterea calificărilor academice și ajută la reducerea sarcinii administrative cu care se confruntă multe instituții.