Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Recomandarea Consiliului din 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Competențe-cheie

Comisia Europeană colaborează cu statele membre UE pentru a sprijini și consolida dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor de bază pentru toți, de la o vârstă fragedă și ulterior pe tot parcursul vieții. Printre competențele-cheie se numără cunoștințele, aptitudinile și atitudinile de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, inserția profesională, incluziunea socială și cetățenia activă. 

Obiectivul este de a promova competențele-cheie: 

  • punând la dispoziția tuturor programe de înaltă calitate în materie de educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții
  • sprijinind personalul didactic în implementarea unor abordări bazate pe competențe în materie de predare și învățare 
  • promovând diverse abordări și contexte de învățare în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții
  • explorând diverse abordări în materie de evaluare și validare a competențelor-cheie.

Măsuri luate până în prezent 

Pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul a adoptat o recomandare privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Recomandarea identifică opt competențe-cheie necesare pentru împlinirea personală, un stil de viață sănătos și durabil, inserția profesională, cetățenia activă și incluziunea socială: 

• alfabetizarea 
• multilingvismul
• competențe numerice, științifice și de inginerie 
• competențe digitale și bazate pe tehnologie
• competențe interpersonale și capacitatea de a-și însuși noi competențe 
• cetățenia activă 
• spiritul antreprenorial 
• cunoștințele culturale și de exprimare 

Recomandarea Consiliului a furnizat un cadru european comun de referință privind competențele-cheie pentru factorii de decizie, instituțiile furnizoare de educație și formare, partenerii sociali și cursanți. Aceasta prezintă, de asemenea, modalități de promovare a dezvoltării competențelor prin metode inovatoare de învățare, metode de evaluare și sprijin pentru personalul didactic.