Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Recomandarea Consiliului privind valorile comune, educația favorabilă incluziunii și dimensiunea europeană a predării

Demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, sunt valori care sunt comune tuturor statelor membre UE. Acestea formează structura Uniunii noastre, care unește țările, comunitățile și oamenii, așa cum se subliniază la articolul 2  din Tratatul de la Lisabona

Educația și formarea profesională incluzivă și de înaltă calitate la toate nivelurile reprezintă, alături de dimensiunea europeană a predării, un factor esențial în crearea și menținerea unei societăți europene solidare. Cunoașterea patrimoniului cultural comun al Europei și a diversității sale, precum și o bună înțelegere a originilor Uniunii Europene și a modului său de funcționare sunt cunoștințe esențiale pentru fiecare cetățean al UE. 

În urma propunerii Comisiei, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, Consiliul a adoptat Recomandarea privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării. Prin această recomandare se urmărește promovarea unui sentiment de apartenență – transmiterea valorilor comune, exercitarea unei educații incluzive și predarea unor cursuri despre Europa și statele sale membre pentru a contribui la creșterea sentimentului de apartenență la școala, localitatea și țara sa, precum și la familia europeană.

De asemenea, prin această recomandare se dorește consolidarea coeziunii sociale, combaterea xenofobiei, a radicalizării, a naționalismului care instigă la dezbinare și a răspândirii știrilor false. În acest sens, sunt propuse următoarele măsuri:

  • Promovarea valorilor comune în toate etapele educației
  • Favorizarea educației incluzive
  • Încurajarea unei dimensiuni europene în materie de predare, consolidând, în același timp, competențele administrațiilor naționale în domeniu
  • Facilitarea accesului cadrelor didactice și a instituțiilor de învățământ la o gamă largă de sprijin

Aceste acțiuni sunt în concordanță cu inițiativele aflate în curs la nivelul UE privind punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Instrumentele și modalitățile de finanțare de care dispune UE, în special programul Erasmus+ și fondurile structurale și de investiții europene, contribuie la punerea în aplicare a acestei recomandări.