Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Onderwijs- en opleidingsmonitor

Wat is de Onderwijs- en opleidingsmonitor?

Voor het negende opeenvolgende jaar is in het kader van de Onderwijs- en opleidingsmonitor een breed scala van gegevens verzameld om de ontwikkeling van de nationale onderwijs- en opleidingsstelsels in de Europese Unie (EU) te volgen.

In het verslag wordt de vooruitgang beschreven die de landen hebben geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020). Het biedt ook inzicht in de maatregelen die zijn genomen om onderwijsgerelateerde problemen aan te pakken in het kader van het Europees semester.

De Monitor biedt suggesties voor beleidshervormingen waardoor de nationale onderwijs- en opleidingsstelsels beter op de behoeften van de maatschappij en de arbeidsmarkt kunnen worden afgestemd.

Daarnaast laat de Monitor zien waar EU-financiering voor onderwijs, opleiding en vaardigheden op gericht zou moeten worden via de volgende langetermijnbegroting van de EU, het meerjarig financieel kader (MFK).

De monitor omvat een vergelijking tussen de 27 diepgravende landenverslagen.

De editie van 2020

Commissaris Mariya Gabriel kondigde op 12 november 2020 de Onderwijs- en opleidingsmonitor 2020 aan op de conferentie DigiEduHack.

De onderwijs- en opleidingsmonitor 2020 is de laatste editie van het op zijn eind lopende strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding ET 2020. De Europese landen hebben grote vooruitgang geboekt op het vlak van de deelname aan het onderwijs sinds de vaststelling van EU-benchmarks in 2009 als onderdeel van ET 2020.

De hoofdthema's van de monitor 2020 zijn digitaal onderwijs en digitale competentie. Er wordt ook aandacht besteed aan de effecten van de schoolsluitingen vanwege de coronapandemie en van afstandsonderwijs.

Ondanks de geboekte vooruitgang loopt 20% van de 15-jarige scholieren in Europa nog steeds het risico van onderwijsarmoede, omdat zij niet beschikken over basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, wiskunde of exacte vakken. 

De publicaties van de Onderwijs- en opleidingsmonitor 2020 (EU- en landenverslagen, samenvatting, EU-factsheet, EU-infografieken, folder over EU-benchmarks, op Eurostat afgestemde datasets, kaarten en grafieken) zijn in het Engels en de respectievelijke nationale talen beschikbaar in een toegankelijk html-formaat op de website van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Meer informatie

Meer informatie over de editie 2020 vindt u in het persbericht van de Commissie.

Volledige versie van de Onderwijs- en opleidingsmonitor 2019.

Kijk voor actuele en aanpasbare datasets, kaarten en grafieken over de EU-benchmarks voor onderwijs en opleiding op de pagina van Eurostat over onderwijs.

Het Eurydice-netwerk publiceert informatie over het onderwijsbeleid en de onderwijsstelsels in de EU-landen en vergelijkende verslagen over specifieke onderwerpen, indicatoren en statistieken (waaronder structurele indicatoren voor de monitoring van onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa)

Heeft u vragen over de opleidings- en onderwijsmonitor, neem dan contact op met: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>