Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Resolutie van de Raad betreffende een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op de Europese Onderwijsruimte en verder (2021-2030)

Nederlands