Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Augstākā izglītība

ES sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm un dalībvalstīm, lai garantētu, ka visā Eiropā ir pieejama atvērta un iekļaujoša augstākās izglītības sistēma.

Vairāk par augstāko izglītību

Slide

Darba grupas

Uzziniet, ko dara Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupas augstākās izglītības jomā.

Atrodiet domubiedrus!

Iniciatīva “EU alumni”

Iespēja veidot kontaktus ar ES finansēto programmu atbalsta saņēmējiem no visas pasaules. Vairāk par “EU alumni” kopienu

Zināšanu apmaiņas platforma

Šeit Eiropas pilsētas un reģioni var apmainīties ar paraugpraksi un veidot dialogu par pētniecības un inovācijas jautājumiem. Vairāk par platformu

Praktiska informācija par augstāko izglītību

Tava Eiropa

Viss, kas jāzina, ja plānojat studēt citā ES valstī. Doties uz vietni “Your Europe”

Eiropas Jaunatnes portāls

Svarīga informācija par to, kā sagatavoties studijām citā valstī.  Doties uz Eiropas Jaunatnes portālu

Studē Eiropā!

Visaptveroša praktiska informācija ārpussavienības valstu studentiem, kas vēlas studēt Eiropā.  Doties uz vietni “Study in Europe”

 

Eiropas Pētniecības telpa

Eiropas Savienība ir apņēmusies izveidot vienotu pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju tirgu bez robežām.

Vairāk par Eiropas Pētniecības telpu