Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Augstākā izglītība

ES sadarbojas ar augstākās izglītības iestādēm un dalībvalstīm, lai garantētu, ka visā Eiropā ir pieejama atvērta un iekļaujoša augstākās izglītības sistēma.

Vairāk par augstāko izglītību

Slide

Ko ES dara augstākās izglītības jomā?

Mikroapliecinājumi

Mikroapliecinājums ir kvalifikācija, kas iegūta, pabeidzot īsu, pārredzami novērtētu mācību kursu vai moduli.

Eiropas studenta kartes iniciatīva

Eiropas studenta kartes iniciatīva nodrošina piekļuvi drošiem elektroniskajiem pakalpojumiem, kas atvieglos studentu identifikāciju un reģistrēšanos Eiropas augstākās izglītības iestādēs.

Kvalitatīva augstākā izglītība

Atbilstoša un kvalitatīva augstākā izglītība nodrošina studentiem zināšanas un transversālas prasmes, kas vajadzīgas, lai gūtu sekmes profesionālajā dzīvē pēc diploma iegūšanas.

Inovācija izglītībā

Inovācijas veicināšana augstākajā izglītībā ir viena no ES un tās dalībvalstu galvenajām prioritātēm.

Darba grupas

Uzziniet, ko dara Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupas augstākās izglītības jomā.

Augstākā izglītība – resursi

  • Uzziniet vairāk par “Erasmus+” mobilitātes programmām un izmantojiet dažādus tiešsaistes rīkus, kas atvieglos mobilitātes procesa pārvaldību.

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Atrodiet domubiedrus!

Iniciatīva “EU alumni”

Iespēja veidot kontaktus ar ES finansēto programmu atbalsta saņēmējiem no visas pasaules. Vairāk par “EU alumni” kopienu

Zināšanu apmaiņas platforma

Šeit Eiropas pilsētas un reģioni var apmainīties ar paraugpraksi un veidot dialogu par pētniecības un inovācijas jautājumiem. Vairāk par platformu

Praktiska informācija par augstāko izglītību

Tava Eiropa

Viss, kas jāzina, ja plānojat studēt citā ES valstī. Doties uz vietni “Your Europe”

Eiropas Jaunatnes portāls

Svarīga informācija par to, kā sagatavoties studijām citā valstī.  Doties uz Eiropas Jaunatnes portālu

Studē Eiropā!

Visaptveroša praktiska informācija ārpussavienības valstu studentiem, kas vēlas studēt Eiropā.  Doties uz vietni “Study in Europe”

 

Eiropas Pētniecības telpa

Eiropas Savienība ir apņēmusies izveidot vienotu pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju tirgu bez robežām.

Vairāk par Eiropas Pētniecības telpu

Iespējas saņemt ES finansējumu