Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Diploma pielikums

Kas ir diploma pielikums?

Diploma pielikumu sagatavo augstākās izglītības iestādes saskaņā ar standartiem, par kuriem vienojušās Komisija, Eiropas Padome un Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). Tas ir arī viens no caurskatāmības instrumentiem Europass ietvaros

Diploma pielikums ir izveidots ar mērķi atbalstīt akadēmisko kvalifikāciju atzīšanu. Diploma pielikums ir svarīgs Eiropas augstākās izglītības telpas instruments: tas garantē augstskolu absolventiem, ka viņu diplomus atzīs augstākās izglītības iestādes, publiskās iestādes un darba devēji savā valstī un ārvalstīs. Tomēr tas nav dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un neaizstāj oriģinālo kvalifikācijas dokumentu.

Diploma pielikumā ir astoņas sadaļas, kas satur šādu informāciju: 

  • kvalifikācijas ieguvējs;
  • kvalifikācijas veids un izglītības iestāde;
  • kvalifikācijas līmenis;
  • kursa saturs un sasniegtie rezultāti;
  • kvalifikācijas funkcija;
  • pielikuma apstiprinājums;
  • ziņas par attiecīgo augstākās izglītības sistēmu (ko sagatavojuši nacionālie akadēmiskās atzīšanas informācijas centri (NARIC));
  • cita svarīga informācija.

Visi, kas pabeiguši augstāko izglītību valstīs, kuras piedalās Boloņas procesā, ir tiesīgi automātiski un par velti saņemt diploma pielikumu kādā no Eiropas pamata valodām. 

Kādi ir ieguvumi? 

Diploma pielikums ļauj studentiem vieglāk salīdzināt studiju kvalifikācijas un studiju programmas Eiropas valstīs. Tas piedāvā detalizētu pabeigto mācību aprakstu un sniedz informāciju par iegūtajām kompetencēm. 

Šis papildinājums var arī tā turētājam atvieglot piekļuvi darbam un citām studiju iespējām ārvalstīs, nostiprinot akadēmisko kvalifikāciju starptautisku atzīšanu kā no augstākās izglītības iestāžu, tā no darba devēju puses.

Augstākās izglītības iestādēm tas nozīmē, ka to nodrošinātās akadēmiskās kvalifikācijas tiek atzītas plašākā mērogā. Tādā veidā tiek uzlabota iestādes redzamība no citu augstākās izglītības iestāžu un arī no darba devēju puses. Papildinājums palīdz arī saglabāt augstākās izglītības iestāžu institucionālo autonomiju, nodrošinot kopīgu satvaru augstskolu diplomu atzīšanai, un samazināt administratīvo slogu, ar ko saskaras daudzas iestādes.