Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Digitális oktatási cselekvési terv (2021–2027)

Mi az a digitális oktatási cselekvési terv?

A digitális oktatási cselekvési terv (2021–2027) az Európai Unió megújított szakpolitikai kezdeményezése, amely meghatározza a magas színvonalú, inkluzív és hozzáférhető európai digitális oktatás közös jövőképét, és amelynek célja, hogy támogassa a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek a digitális korhoz való hozzáigazítását.

A 2020. szeptember 30-án elfogadott cselekvési terv szorosabb együttműködést szorgalmaz európai szinten a digitális oktatás terén a Covid19-világjárvány jelentette kihívások és lehetőségek kezelése, valamint annak érdekében, hogy lehetőségeket kínáljon az oktatási és képzési közösség (tanárok és hallgatók), a politikai döntéshozók, a tudományos körök és a kutatók számára nemzeti, uniós és nemzetközi szinten.

A kezdeményezés hozzájárul a Bizottság egyik prioritásának megvalósításához, nevezetesen ahhoz, hogy Európa megfelelően fel legyen készülve a digitális korra, és a NextGenerationEU helyreállítási tervet is segít megvalósítani. Támogatja továbbá a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt, amelynek célja egy környezetkímélőbb, digitálisabb és reziliensebb Európai Unió létrehozása.

A digitális oktatási cselekvési terv kulcsfontosságú eszköz az európai oktatási térség 2025-ig történő kialakítására vonatkozó elképzelés megvalósításához. Hozzájárul az európai készségfejlesztési program, a szociális jogok európai pillérének megvalósítását célzó cselekvési terv és a „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja” című közlemény céljainak eléréséhez.

A javaslat kidolgozásához a Bizottság 2020 júliusa és szeptembere között nyilvános konzultációt folytatott, hogy képet kapjon a polgárok, intézmények és szervezetek meglátásairól és a tapasztalatairól a témában.

A digitális oktatási cselekvési tervben felvázolt intézkedések

A digitális oktatásra vonatkozó cselekvési terv két stratégiai prioritást és tizennégy, e prioritásokat támogató intézkedést határoz meg:

1. prioritás: A nagy teljesítőképességű digitális oktatási ökoszisztéma fejlesztésének előmozdítása

Mit fog tenni az Európai Bizottság ennek érdekében?

 • 1. intézkedés: Strukturált párbeszéd a tagállamokkal a digitális oktatásról és a digitális készségek fejlesztéséről
 • 2. intézkedés: A Tanács ajánlása a magas színvonalú és inkluzív alap- és középfokú oktatást előmozdító vegyes tanulási megközelítésekről
 • 3. intézkedés: Az európai digitális oktatási tartalom keretrendszere
 • 4. intézkedés: Hálózati összekapcsoltság és digitális berendezések az oktatás és képzés számára
 • 5. intézkedés: Digitalizációra irányuló tervek az oktatási és képzési intézmények számára
 • 6. intézkedés: Etikai iránymutatások oktatók számára a mesterséges intelligencia és az adatok oktatási és tanulási célú használatáról

2. prioritás: A digitális készségek és kompetenciák fejlesztése a digitális transzformáció érdekében

Mit fog tenni az Európai Bizottság ennek érdekében?

 • 7. intézkedés: Közös iránymutatások a tanárok és az oktatók számára a digitális jártasság előmozdítása és a dezinformáció oktatás és képzés révén történő kezelése érdekében
 • 8. intézkedés: Az európai digitális kompetenciakeret frissítése a mesterséges intelligenciával és az adatokkal kapcsolatos készségek bevonásával
 • 9. intézkedés: A digitális készségek európai tanúsítványa (EDSC)
 • 10. intézkedés: A Tanács ajánlása a digitális készségek oktatásban és képzésben való biztosításának javításáról
 • 11. intézkedés: Határokon átnyúló adatgyűjtés és a diákok digitális készségeire vonatkozó uniós szintű cél
 • 12. intézkedés: „Digitális lehetőségek” gyakornoki program
 • 13. intézkedés: Nők részvétele a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (TTMM vagy az angol szavak kezdőbetűi alapján STEM) területén
 • Európai Digitális Oktatási Platform

Európai Digitális Oktatási Platform

A két prioritási terület támogatása érdekében a Bizottság létre fogja hozni az Európai Digitális Oktatási Platformot, amely megerősíti majd a digitális oktatás területén megvalósuló uniós szintű együttműködést és tapasztalatcserét.

Miért van szükség fellépésre?

A digitális átalakulás megváltoztatta a társadalmat és a gazdaságot, és egyre nagyobb hatást gyakorol a mindennapi életünkre. Nyilvánvalóvá vált, hogy növelni kell az oktatási és képzési rendszerek/intézmények digitális kapacitását.

A Covid19-világjárvány felgyorsította az online és a hibrid tanulás irányába mutató, már korábban is megfigyelhető tendenciát. Ez a változás új és innovatív módszereket tárt fel a diákok és oktatók számára oktatási és tanulási tevékenységeik megszervezésére, valamint arra, hogy személyesebb és rugalmasabb módon kommunikáljanak az interneten. Ezzel párhuzamosan a digitális technológiák oktatási célú hasznosításának térnyerése kihívásokat vetett fel, és rávilágított az egyenlőtlenségekre azok között, akik hozzáférnek a digitális technológiákhoz és azok között, akik nem (beleértve a hátrányos helyzetű embereket). Az oktatási és képzési intézmények is kihívásokkal szembesülnek digitális kapacitásaik, a tanárképzés, valamint a digitális készségek és kompetenciák általános szintje tekintetében.

Ezek a változások erőteljes és összehangolt uniós szintű erőfeszítéseket igényeltek az oktatási és képzési rendszerek támogatása terén, hogy azok megfeleljenek a Covid19-járvány alatt még hangsúlyosabban jelentkező kihívásoknak, és hogy hosszú távú jövőképet alakíthassunk ki az európai digitális oktatás területén.

A számok önmagukért beszélnek:

 • A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2018. évi tanulmánya szerint az EU-ban átlagosan az oktatók kevesebb mint 40%-a érezte magát kellően jártasnak ahhoz, hogy a digitális technológiákat használja a tanításban, de e tekintetben az uniós tagállamok között eltérések mutatkoznak.
 • 2018-ban a nemzetközi számítástechnikai és informatikai műveltségi felmérésben (ICILS) részt vevő 13–14 évesek több mint egyharmada nem rendelkezett a digitális készségek terén a legalapvetőbb jártassági szinttel.
 • Az alacsony jövedelmű háztartások egynegyedében nincs számítógép és széles sávú internet. E tekintetben a háztartások jövedelmétől függően eltérések mutatkoznak EU-szerte (Eurostat, 2019).
 • A digitális oktatási cselekvési tervről folytatott nyilvános konzultáció válaszadóinak 95%-a úgy vélte, hogy a Covid19-világjárvány fordulópontot jelent a technológia oktatásban és képzésben való felhasználásában (nyilvános konzultáció a digitális oktatási cselekvési tervről, 2020).

Az első digitális oktatási cselekvési terv

A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló digitális oktatási cselekvési terv az első, 2018–2020-as digitális oktatási cselekvési tervre épül.

Lépjen velünk kapcsolatba

A digitális oktatási cselekvési tervet az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC) Digitális Oktatási Osztálya koordinálja.

Ha szeretne többet megtudni a digitális oktatási cselekvési tervről, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents