Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

A Tanács ajánlása a közös értékekről, az inkluzív oktatásról és a tanítás európai dimenziójáról

Az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak – tiszteletben tartása az uniós tagállamok közös értékei. Ezek azok az alapértékek, amelyek az Európai Unió országait, közösségeit és népeit összekötik a Lisszaboni Szerződés 2. cikkében foglaltak szerint. 

A minden szinten színvonalas, inkluzív oktatás és képzés, valamint a tanítás európai dimenziójának érvényesítése elengedhetetlen az összetartó európai társadalom létrehozásához és fenntartásához. Az Európa közös kulturális örökségéről és sokféleségéről való tanulás, valamint az Európai Unió eredetének és működésének alapos ismerete minden uniós polgár számára nélkülözhetetlen. 

A közös értékekről, az inkluzív oktatásról és a tanítás európai dimenziójáról szóló tanácsi ajánlást a Bizottság javasolta és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében fogadta el. Az ajánlás célja az összetartozás érzésének erősítése: a közös értékek átadása, az inkluzív oktatás, valamint az Európáról és a tagállamokról folytatott oktatás ösztönzése annak érdekében, hogy mindez elősegítse az egy adott oktatási intézményhez, településhez, országhoz és az európai családhoz tartozás érzésének erősítését.

Az ajánlás arra is irányul, hogy megerősítse a társadalmi kohéziót, küzdjön az idegengyűlölet, a radikalizálódás, a megosztó nacionalizmus és az álhírek terjedése ellen. Célja e célkitűzések elérése a következők révén:

  • a közös értékek előmozdítása az oktatás valamennyi szintjén;
  • az oktatás fokozottan befogadó jellegének támogatása;
  • az oktatás európai dimenziójának ösztönzése, a nemzeti közigazgatási szervek hatáskörének e téren történő megerősítése mellett;
  • a tanárok és oktatási intézmények széles körű támogatása.

Ezek az intézkedések összhangban vannak az uniós szinten jelenleg zajló, a szociális jogok európai pillérének végrehajtását célzó munkával. Az ajánlás végrehajtásához az EU saját eszközeivel és finanszírozási forrásaival – elsősorban az Erasmus+ program és az európai strukturális és beruházási alapok révén – továbbra is jelentős mértékben hozzá fog járulni.