Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Oklevélmelléklet

Milyen dokumentum az oklevélmelléklet?

Az oklevélmelléklet a felsőoktatási intézmények által kiállított dokumentum, amely a Bizottság, az Európa Tanács és az UNESCO (az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) közösen elfogadott szabványain alapul. Az oklevélmelléklet egyúttal részét képezi az Europass keretrendszer átláthatósági eszközeinek

Az oklevélmelléklet a felsőfokú képesítések elismerésének megkönnyítését szolgálja. Az európai felsőoktatási térségen belül fontos eszköze annak, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők hazájukban és külföldön is el tudják ismertetni diplomájukat a felsőoktatási intézményekkel, a hatóságokkal és a munkáltatókkal. Ugyanakkor nem minősül önéletrajznak, és nem helyettesíti a képesítést igazoló eredeti okiratokat.

Az oklevélmelléklet nyolc szakaszból áll, melyek a következő információkat tartalmazzák: 

A bolognai folyamatban részt vevő országokban diplomát szerző diákok részére az oklevélmellékletet automatikusan és ingyenesen kell kiállítani valamely nagy európai nyelven. 

Milyen előnyei vannak az oklevélmellékletnek? 

Az oklevélmelléklet megkönnyíti a képesítések és az oktatási programok összehasonlítását a különböző európai országok diákjai esetében. Részletes leírást ad az elvégzett tanulmányokról, valamint feltünteti az oktatási program elvégzéséhez szükséges kompetenciákat. 

Azzal, hogy nemzetközi szinten a felsőoktatási intézmények és a munkáltatók körében egyaránt elősegíti a felsőfokú képesítések elismerését, az oklevélmelléklet megkönnyítheti birtokosa számára a külföldi munkavállaláshoz és továbbtanulási lehetőségekhez való hozzáférést.

A felsőoktatási intézmények esetében az általuk biztosított felsőfokú képesítések fokozottabb elismerését segíti elő. Továbbá javítja az intézmények láthatóságát, mind a többi felsőoktatási intézmény, mind pedig a munkáltatók körében. Az oklevélmelléklet a felsőoktatási intézmények intézményi autonómiájának megőrzését is segíti azáltal, hogy közös keretet biztosít a felsőoktatási képesítések elismeréséhez, és számos intézmény esetében segít csökkenteni az adminisztratív terheket.