Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Oktatás a foglalkoztatás és a növekedés szolgálatában

Az oktatás jelentősége a foglalkoztatás és az uniós gazdaság szempontjából

A hatékony oktatás biztosítása révén jobban össze tudjuk hangolni a foglalkoztatottak készségeit az uniós gazdaság szükségleteivel.

Az EU-nak képzett munkaerőre van szüksége ahhoz, hogy maximális termelékenységet és folyamatos innovációt valósítson meg napjaink egyre globalizálódó gazdaságában. A hatékony oktatási és képzési politikák bővíthetik a személyes fejlődés lehetőségeit, ösztönözhetik az aktív polgári szerepvállalást, erősíthetik a méltányosságot, valamint előmozdíthatják a társadalmi befogadást és integrációt

A legfrissebb kutatási eredmények azonban arra engednek következtetni, hogy egyre nagyobb az eltérés az emberek által elsajátított és a munkaerőpiac által megkövetelt készségek között. Az EU-ban a munkaképes korú népesség 20%-a gyenge írás-olvasási és számolási készségekkel rendelkezik.

Ez korlátozza az egyén személyes fejlődési lehetőségeit és elhelyezkedési esélyeit, valamint hozzájárul a gyengébb gazdasági növekedéshez.

Az EU szerepe az oktatás és a képzés javításában 

Jóllehet az oktatási és képzési rendszerek kialakítása és működtetése tagállami hatáskörbe tartozik, az EU-nak kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy támogassa és kiegészítse a nemzeti oktatási rendszerek fejlesztésére és korszerűsítésére irányuló tagállami erőfeszítéseket.

Az Európa 2020 stratégia uniós szintű célokat határoz meg arra vonatkozóan, hogy 2020-ra az iskolákból lemorzsolódó tanulók aránya 10% alá csökkenjen, a felsőoktatásban végzettek aránya pedig legalább 40%-ra emelkedjen.

Az uniós szinten végzett közös munka célkitűzéseit, eszközrendszerét és megvalósítási módját az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere (ET 2020) határozza meg. Ez a keretrendszer a 2020-ig tartó időszakra szól.

Az előrehaladás nyomon követése mutatók és teljesítménymérő referenciaértékek segítségével történik. Az Európa 2020 stratégia és az európai szemeszter keretében:

  • Az EU országelemzéseket készít, hogy segítse a tagországokat oktatási és képzési politikájuk fejlesztésében, valamint hogy nyomon kövesse a reformok terén elért haladást. Az elemzések az uniós, tagállami és regionális szinten jelentkező kihívások kezelését hivatottak megkönnyíteni. Céljuk, hogy előmozdítsák az egymástól való tanulást, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét; beleértve a beruházási igények feltérképezését is.
  • Az EU tagállamai úgynevezett országspecifikus ajánlások formájában évente egyedi iránymutatást kaphatnak az elsőbbséget élvező reformokról.
  • Az EU azért is sokat tesz, hogy konzultációs és együttműködési tevékenységekre kerüljön sor az érdekelt felekkel – köztük az oktatási és képzési intézményekkel, a civil társadalommal, a vállalkozásokkal, valamint a szociális partnerek és munkáltatók szervezeteivel.

Az európai oktatási, képzési és ifjúsági fórum lehetőséget biztosít arra, hogy az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika különböző szereplői véleményt cserélhessenek egymással.