Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

A Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról

Kulcskompetenciák

Az Európai Bizottság az uniós tagállamokkal karöltve azon fáradozik, hogy minden polgár már kora gyermekkortól és egész életen át fejleszteni tudja alapkészségeit és kulcskompetenciáit. A kulcskompetenciákat – köztük bizonyos ismereteket, készségeket és attitűdöket – senki sem nélkülözheti személyisége kiteljesedéséhez és fejlődéséhez, a foglalkoztathatósághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és az aktív polgári szerepvállaláshoz. 

A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében a szakpolitikusok azt szorgalmazzák, hogy a tagállamok: 

  • mindenkinek tegyék lehetővé a magas színvonalú oktatást és képzést, valamint az egész életen át tartó tanulást,
  • támogassák az oktatásban dolgozó szakembereket a kompetenciaalapú oktatási és tanulási módszerek végrehajtásában, 
  • a folyamatos tanulás szempontjait szem előtt tartva ösztönözzék a tanulási módszerek és környezetek széles körét,
  • térképezzék fel a kulcskompetenciák értékelésének és validálásának lehetséges módszereit.

Mit tesz az EU? 

A Bizottság javaslata alapján a Tanács ajánlást fogadott el az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról. Az ajánlás nyolc olyan kulcskompetenciát azonosít, amelyek nélkülözhetetlenek a személyiség kiteljesedéséhez, az egészséges és fenntartható életmódhoz, a foglalkoztathatósághoz, az aktív polgári szerepvállaláshoz és a társadalmi beilleszkedéshez. E nyolc kulcskompetencia a következő: 

• írás-olvasási készségek, 
• többnyelvűség,
• matematikai, valamint a természettudományokkal, a technológiával és a műszaki tudományokkal kapcsolatos készségek, 
• digitális és technológiai jártasság,
• interperszonális készségek, és új kompetenciák elsajátításának képessége, 
• az aktív polgári szerepvállaláshoz szükséges készségek, 
• vállalkozói készség, 
• kulturális tudatosság és kifejezőkészség. 

A tanácsi ajánlás közös európai referenciakeretet biztosít a szakpolitikai döntéshozók, az oktatási és képzésszolgáltatók, a szociális partnerek és a tanulók számára. Különféle bevált módokat ismertet továbbá az újszerű tanulási módszerekkel, értékelési módszerekkel és az oktatásban dolgozók támogatásával megvalósuló kompetenciafejlesztéshez.