Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Készségfejlesztés

A kulcskompetenciák fejlesztésének jelentősége

Az Unió gazdasága szüntelenül fejlődik. A megfelelő ismeretek, készségek és attitűdök iránti kereslet idővel változik. A változásokhoz azok tudnak alkalmazkodni, akik birtokában vannak bizonyos kulcskompetenciáknak, köztük az írni és olvasni tudás képességének, a számolási készségnek és a digitális készségeknek. A kritikus gondolkodás, a kreativitás és a csapatban való munkavégzés képessége egyaránt fontos a fenntartható karrierépítés és az aktív polgárrá válás szempontjából.

Az oktatásnak és a képzésnek kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy különösen a fiatalok elsajátíthassák ezeket a kompetenciákat, és ezáltal a lehető legjobb feltételek mellett vághassanak neki az életnek. 

A szükséges ismeretek, készségek és attitűdök körének meghatározása és elsajátításának kezelése, valamint a készséghiány és a strukturális munkaerőhiány kialakulásának megakadályozása érdekében elengedhetetlen, hogy az oktatási és képzési ágazat mindenkor tájékoztatást kapjon az uniós gazdaság szükségleteiről.

Európai kezdeményezések ezen a téren

  • A Tanács az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákra vonatkozó ajánlásában felvázolta azt a 8 kompetenciát, amelyekre mindenkinek szüksége van a kiteljesedéshez és a fejlődéshez, az aktív polgári szerepvállaláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkavállaláshoz;
  • Az új európai készségfejlesztési program keretében 10 intézkedés indult annak érdekében, hogy megfelelő képzés, készségfejlesztés és támogatás álljon az uniós polgárok rendelkezésére;
  • A Bizottság digitális oktatási cselekvési terve 11 intézkedést tartalmaz a digitális technológiáknak az oktatás és a tanulás területén történő jobb kihasználása, valamint a digitális kompetenciák fejlesztése céljából;
  • A digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció egy több érdekelt felet tömörítő partnerség, melynek az a feladata, hogy felszámolja az IKT-készségek terén tapasztalható hiányosságokat, és segítsen betölteni az ezen a területen rendelkezésre álló több ezer álláshelyet;
  • A „Vállalkozás 2020” cselekvési terv intézkedéseket vázol fel annak érdekében, hogy Európa a meglévő akadályok eltávolítása és az európai vállalkozói kultúra forradalmasítása révén képes legyen kiaknázni a benne rejlő vállalkozói potenciált;
  • Az ESCO betűszó a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai osztályozását jelöli. A rendszer szabványos terminológiát vezet be 25 európai nyelven az uniós gazdaság, valamint az oktatási és képzésszolgáltatók szempontjából kulcsfontosságú készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások kategóriáinak meghatározására;
  • Az uniós „készségkörkép” elnevezésű online eszköz az európai gazdaság igényeinek és a készségek megszerzésének folyamatos nyomon követését szolgálja európai és tagállami szinten. Olyan adatokhoz biztosít hozzáférést, amelyek a készségkereslet és -kínálat terén érvényesülő tendenciákról szolgálnak felvilágosítással uniós és tagállami szinten egyaránt.