Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Mivel foglalkozik az Európai Innovációs és Technológiai Intézet? 

A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) az innováció rendszerszintű támogatását hivatott biztosítani az oktatástól az üzleti szféráig. 

Az EIT az oktatás, a kutatás és az innováció (az úgynevezett tudásháromszög) területén tevékenykedő szervezeteket tömöríti abból a célból, hogy határokon átívelő dinamikus partnerségeket alakítson ki, és az innovációt előmozdító környezeteket teremtsen.

Az intézet segíti a vállalkozók új generációját, és ösztönzi innovatív vállalkozások, különösen kis- és középvállalkozások (kkv-k) létrehozását.

Az EIT küldetése a következő:

 • a felsőoktatás, a kutatás, az innováció és a vállalkozások ösztönzése és integrálása innovációs ökoszisztémák létrehozása érdekében;
 • a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és innovátorok közötti szinergiák és együttműködés erősítése;
 • az uniós országok innovációs képességének fokozása révén a fenntartható gazdasági növekedés, a versenyképesség és a vállalkozószellem ösztönzése; 
 • az Unióban felmerülő fő társadalmi kihívások kezelése.

Az EIT az EU kutatási és innovációs beruházási programjának, a Horizont Európának a részét képezi. 

Az intézet a program harmadik részterületéhez, az „Innovatív Európa” pillérhez tartozik, amelynek célja, hogy ösztönözze a technológiai áttöréseket és az innovációs ökoszisztémákat.

Az EIT tevékenysége más uniós kezdeményezésekhez és finanszírozási rendszerekhez is kapcsolódik.

Milyen feladatokat lát el az EIT? 

Az EIT nyolc tudományos és innovációs társulást (TIT) működtet, amelyek mindegyike konkrét globális és/vagy társadalmi kihívással foglalkozik. 

A felsőoktatás, a kutatás és a vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése révén a tudományos és innovációs társulások támogatják az innovációt és a vállalkozói szellemet, és termékeny táptalajt biztosítanak a technológiai áttörésekhez. 

Jelenleg nyolc TIT működik a következő területeken:

 • EIT Climate: a nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás felgyorsítása
 • EIT InnoEnergy: Európa fenntartható energetikai jövőjének megvalósítása
 • EIT Digital: Európa digitális transzformációjának előmozdítása
 • EIT Health: a lehetőségek növelése annak érdekében, hogy az uniós polgárok minél egészségesebb életet éljenek
 • EIT Raw Materials: a nyersanyagok mint Európa egyik fő erősségének fejlesztése
 • EIT Food: vezető szerep az élelmiszeripar és a termelés globális forradalmában
 • EIT Urban Mobility: intelligens, környezetbarát és integrált városi közlekedés kialakítása
 • EIT Manufacturing: az európai feldolgozóipar versenyképességének erősítése és növelése

Az EIT-rendelet és a 2021–2027-es időszakra vonatkozó stratégiai innovációs terv 2021. május 28-án lépett hatályba. A stratégiai innovációs terv a következőkre helyezi a hangsúlyt:

 • A tudományos és innovációs társulások hatásának, nyitottságának és átláthatóságának növelése azáltal, hogy az érdekelt felek szélesebb köre előtt megnyitják őket. Ez Unió-szerte fokozni fogja a tudás és az innováció terjesztését.
 • A felsőoktatás vállalkozói és innovációs kapacitásának növelése Európa-szerte a felsőoktatási intézmények intézményi átalakításának és innovációs ökoszisztémákba való integrálásának előmozdítása révén. Ennek a szakpolitikai célnak az elérése érdekében az EIT hároméves kísérleti kezdeményezést indít – ez az ún. HEI-kezdeményezés, melynek átfogó célja, hogy elősegítse az innovációs képességek fejlesztését a felsőoktatásban.
 • Az EIT megerősített regionális innovációs terve (RIS), amely fellendíti az innovációt a szerény vagy mérsékelt innovációs teljesítményű országokban. A RIS célja, hogy megossza az EIT tudományos és innovációs társulásainak tevékenységéből származó bevált gyakorlatokat, tapasztalatokat és know-how-t a helyi innovációs ökoszisztémákkal, és testre szabott szolgáltatásokat kínáljon az azonosított innovációs hiányosságok kezelésére.
 • Két új TIT létrehozása – egyrészt a kulturális és kreatív ágazatok és iparágak területén (2022-ben), másrészt a vízi, tengeri és tengerhasznosítási ágazatok és ökoszisztémák területén (2026-ban).

Tények és számadatok

Az EIT mindegyik uniós tagállamban aktív, és több mint kétezer szorosan integrált partnerével működik együtt a kutatás, az oktatás és az üzleti szféra területéről. 

Több mint 60 helymegosztási központ működik az EU-n belül és kívül egyaránt. Az EIT által támogatott innovációs ökoszisztémák között 310 kutatóközpont, 269 felsőoktatási intézmény és 1284 vállalat, köztük kkv-k, valamint 193 egyéb szervezet, például városok, régiók és nem kormányzati szervezetek (NGO-k) találhatók.

Már háromezernél is többen szereztek képesítést az EIT védjegyével ellátott mesterképző és doktori programokon. 

Az EIT és a hozzá tartozó tudományos és innovációs társulások a volt EIT-hallgatók kiterjedt hálózatát hozták létre, amely a változást előidéző szereplők interdiszciplináris, multikulturális közössége; tagjai meg fogják valósítani a zöld és fenntartható Európa létrejöttéhez szükséges innovációkat. 

2020-ban Európán belül és kívül is több mint 14 ezer diákot kapcsoltak össze ezek az öregdiák-közösségek.

A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló stratégiai innovációs terv a 2,965 milliárd eurós elkülönített költségvetéssel növelni fogja az EIT és a TIT-ek hatását a tudásháromszög mindhárom ágában. 

A stratégiai innovációs terv négyezer innovatív termék és szolgáltatás piaci bevezetését, valamint hétszáz induló vállalkozás támogatását irányozza elő 2027-ig. 

Az EIT célja továbbá, hogy 2027-ig 680 felsőoktatási intézményt és több mint 25 ezer diákot vonjon be oktatási programjaiba.