Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O alatu SELFIE

SELFIE je besplatan alat osmišljen kako bi se školama pomoglo da digitalne tehnologije uključe u poučavanje, učenje i vrednovanje učenika.

Alat SELFIE temelji se na istraživanju i okviru Europske komisije kojim se u obrazovnim ustanovama promiče učenje prilagođeno digitalnom dobu.

SELFIE anonimno prikuplja stajališta učenika, učitelja i rukovoditelja škola o tome kako se tehnologija upotrebljava u njihovoj školi i to u obliku kratkih izjava i pitanja i jednostavne ljestvice s ocjenama od 1 do 5. Za ispunjavanje je potrebno oko 20 minuta.

Na temelju tih informacija alat generira izvješće odnosno sliku („SELFIE” :-)) prednosti i nedostataka škole u upotrebi tehnologije.

SELFIE je dostupan svim osnovnim, srednjim i strukovnim školama u Europi i šire, i to na više od 30 jezika. Mogu ga upotrebljavati sve škole, a ne samo one s boljom infrastrukturom i opremom gdje je upotreba tehnologije na naprednoj razini.

Saznajte kako SELFIE postupa s vašim podacima i privatnošću

Od škola za škole

SELFIE je inicijativa Europske komisije, a financira se u okviru programa Erasmus. To je besplatan alat za sve škole.

Razvijen je u suradnji s timom stručnjaka iz škola, ministarstava obrazovanja i istraživačkih instituta iz cijele Europe, a među partnerskim institucijama su Europska zaklada za osposobljavanje, Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) i UNESCO-ov Institut za informacijske tehnologije u obrazovanju.

Rukovoditelji škola, učitelji i učenici otpočetka su sudjelovali u izradi i testiranju alata SELFIE:

  • njih 5 000 je poslalo korisne primjedbe u ranoj fazi izrade alata
  • 67 000 osoba iz 650 europskih škola sudjelovalo je u testiranju pilot-verzije
  • SELFIE je testiran u nižim razredima osnovnih škola kako bi se provjerilo mogu li ga razumjeti i mlađi učenici.

 

Pogodnosti

Sveobuhvatan

SELFIE sveobuhvatnim ocjenjivanjem mnogih područja rada škole obuhvaća cijelu školsku zajednicu – rukovoditelje škola, učitelje i učenike.

Prilagodljiv

Kako je svaka škola jedinstvena, tako je i alat prilagodljiv. Škola prema potrebi može odabrati i dodati pitanja i izjave.

Alat koji odgovara svakoj ulozi

Svaki korisnik alata SELFIE na pitanja odgovara ovisno o svojoj ulozi: kao učenik, učitelj ili rukovoditelj škole.

Besplatan i anoniman

SELFIE je besplatan, odgovori su anonimni, a podaci sigurni.

Prilagodljiv

Po završetku svaka škola dobiva prilagođeno, interaktivno izvješće s detaljnim podacima i pregledom prednosti i nedostataka.