Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint

Sa Tuarascáil Faireacháin ar Oideachas agus Oiliúint, cuirtear i láthair anailís bhliantúil an Choimisiúin ar an gcaoi a bhforbraíonn córais oideachais agus oiliúna ar fud an Aontais.

Leis an tuarascáil faireacháin, déantar an dul chun cinn a rianú i dtreo na spriocanna a chomhaontaigh na Ballstáit mar chuid de chreat straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais. Tugtar le chéile ann na sonraí is déanaí atá le fáil agus an t-eolas is déanaí maidir le bearta beartais náisiúnta.

Tá an méid seo a leanas mar chuid den tuarascáil faireacháin:

  • tuarascáil chomparáideach - léargais ar an gcomhthéacs agus luamháin bheartais a d’fhéadfadh a bheith ann
  • tuarascálacha de réir tíre - eolas maidir le forbairt beartais a rinneadh le déanaí agus atá ar siúl faoi láthair ar gach leibhéal oideachais i dtíortha an Aontais
  • bosca uirlisí - forléargas ar na príomhtháscairí a úsáidtear sa tuarascáil faireacháin agus naisc chuig na staidéir agus na tuarascálacha is suntasaí

An t-eagrán is déanaí: gairm na múinteoireachta

Áirítear in eagrán 2023 béim ar leith ar ghairm na múinteoireachta, go háirithe ar ghanntanais múinteoirí ar fud thíortha an Aontais agus ar iarrachtaí éagsúla chun tarraingteacht na gairme a mhéadú.

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Má tá ceisteanna agat, déan teagmháil le eac-monitor@ec.europa.eu