Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Tietoa SELFIE-välineestä

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) on maksuton itsearviointiväline. Sen tarkoituksena on auttaa oppilaitoksia sisällyttämään digitaaliteknologia opetukseen, oppimiseen ja arviointiin.

SELFIE perustuu vahvasti tutkimukseen, ja se on kehitetty digitaalisen aikakauden oppimisen edistämistä oppilaitoksissa koskevan Euroopan komission kehyksen pohjalta.

SELFIE kerää anonyymisti oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja koulujen johtajien näkemyksiä siitä, miten teknologiaa käytetään heidän oppilaitoksissaan. Näkemykset kerätään kyselyllä, jossa on lyhyitä väitteitä ja kysymyksiä, joihin vastataan asteikolla 1–5. Kysymyksiin ja väitteisiin vastaaminen vie noin 20 minuuttia.

Näiden tietojen pohjalta väline tuottaa raportin, eräänlaisen tilannekuvan (”selfien”) oppilaitoksen vahvuuksista ja heikkouksista digiteknologian käytössä.

SELFIE-välinettä voivat käyttää alemman ja ylemmän perusasteen oppilaitokset sekä ammatilliset oppilaitokset Euroopassa ja sen ulkopuolella. Se toimii yli 30 kielellä. Välinettä voidaan hyödyntää missä tahansa oppilaitoksessa – myös sellaisessa, jonka infrastruktuuri ja laitteisto on vähemmän kehittynyttä ja jossa teknologian käyttö on vähäisempää.

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja SELFIE-välineessä

Oppilaitosten oppilaitoksille suunnittelema

SELFIE-väline on Euroopan komission aloite, jota rahoitetaan Erasmus-ohjelmasta. Sen käyttö on maksutonta kaikille oppilaitoksille.

Välineen kehittämisessä on ollut mukana asiantuntijaryhmä, joka koostuu oppilaitosten, opetusministeriöiden ja tutkimuslaitosten asiantuntijoista eri puolilta Eurooppaa. Kumppaneina ovat olleet muun muassa Euroopan koulutussäätiö, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ja Unescon tietotekniikan ja koulutuksen instituutti.

Koulujen johtajat, opettajat, oppilaat ja opiskelijat ovat alusta lähtien olleet mukana SELFIE-välineen luomisessa ja testaamisessa:

  • 5 000 henkilökunnan jäsentä ja oppilasta tai opiskelijaa osallistui välineen suunnitteluun sen alkuvaiheessa
  • 67 000 henkilöä 650 oppilaitoksesta eri puolilta Eurooppaa pilotoi välinettä
  • myös alakoulujen oppilaat testasivat välinettä sen ymmärrettävyyden varmistamiseksi.

 

Hyödyt

Kattava

Koko kouluyhteisö – johto, opettajat ja oppilaat tai opiskelijat – osallistuu SELFIE-itsearviointiin, jossa tarkastellaan oppilaitoksen eri käytäntöjä kattavasti.

Muokattava

Koska jokainen oppilaitos on ainutlaatuinen, välinettä voidaan räätälöidä: oppilaitoksesi voi valita ja lisätä kysymyksiä ja väittämiä tarpeidensa mukaan.

Itselle sopiva

SELFIE-itsearvioinnissa kaikki osallistujat voivat vastata kysymyksiin, joissa käsitellään heidän kokemuksiaan oppilaina, opiskelijoina, opettajina tai koulujen johtajina.

Maksuton ja anonyymi

SELFIEn käyttö ei maksa mitään. Siinä annetut vastaukset anonymisoidaan ja tiedot suojataan.

Räätälöity

SELFIE-itsearvioinnin jälkeen jokaiselle oppilaitokselle lähetetään räätälöity, interaktiivinen raportti, jossa on sekä yksityiskohtaista että tiivistettyä tietoa oppilaitoksen vahvuuksista ja heikkouksista.