Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027)

Σε τι συνίσταται το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση;

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) αποτελεί μια ανανεωμένη πρωτοβουλία πολιτικής που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέτει ένα κοινό όραμα για υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη και αποσκοπεί στη στήριξη της προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών στην ψηφιακή εποχή.

Το σχέδιο δράσης, το οποίο εγκρίθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, καλεί για μεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19, καθώς και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την κοινότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης (εκπαιδευτικούς και σπουδαστές), τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους ερευνητές σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Η πρωτοβουλία συμβάλλει στην προτεραιότητα της Επιτροπής «Μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή» και στο μέσο Next Generation EU. Επίσης, στηρίζει τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα για την υλοποίηση του οράματος με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της «Ψηφιακής Πυξίδας 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία».

Για την τεκμηρίωση της πρότασης, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή δρομολόγησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις εμπειρίες όλων των πολιτών, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών.

Οι δράσεις του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση

Το σχέδιο για την ψηφιακή εκπαίδευση καθορίζει δύο στρατηγικές προτεραιότητες και δεκατέσσερις δράσεις για τη στήριξή τους:

Προτεραιότητα 1: Προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων

Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το επιτύχει;

 • Δράση 1: Διαρθρωμένος διάλογος με τα κράτη μέλη σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες
 • Δράση 2: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη μικτή μάθηση για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς
 • Δράση 3: Ευρωπαϊκό πλαίσιο για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο
 • Δράση 4: Συνδεσιμότητα και ψηφιακός εξοπλισμός για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
 • Δράση 5: Σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού για ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Δράση 6: Κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων στο πλαίσιο της διδασκαλίας και της μάθησης για τους εκπαιδευτικούς

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το επιτύχει;

 • Δράση 7: Κατάρτιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό προσωπικό με στόχο την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
 • Δράση 8: Επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων ώστε να συμπεριληφθούν η τεχνητή νοημοσύνη και οι σχετικές με τα δεδομένα δεξιότητες
 • Δράση 9: Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων (EDSC)
 • Δράση 10: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
 • Δράση 11: Διακρατική συλλογή δεδομένων και στόχος σε επίπεδο ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες των σπουδαστών και σπουδαστριών
 • Δράση 12: Περίοδοι πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή ευκαιρία»
 • Δράση 13: Συμμετοχή των γυναικών στις θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά
 • Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Εκπαίδευσης

Για να στηρίξει και τις δύο προτεραιότητες η Επιτροπή θα συστήσει επίσης έναν ευρωπαϊκό κόμβο ψηφιακής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών στην ψηφιακή εκπαίδευση στο επίπεδο της ΕΕ.

Γιατί πρέπει να αναληφθεί δράση;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αλλάξει την κοινωνία και την οικονομία με ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή και κατέδειξε την ανάγκη για υψηλότερα επίπεδα ψηφιακής ικανότητας των συστημάτων και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η πανδημία της νόσου COVID-19 επιτάχυνε περαιτέρω την υφιστάμενη τάση μετάβασης προς την επιγραμμική και την υβριδική μάθηση. Έφερε στο προσκήνιο νέες και καινοτόμους μεθόδους που μπορούν να εφαρμόσουν οι σπουδαστές και σπουδάστριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό για να οργανώσουν τις μαθησιακές και διδακτικές δραστηριότητές τους και να συνεργαστούν με διαδραστικότητα και μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και ευελιξία μέσω του διαδικτύου. Παράλληλα, η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την εκπαίδευση αποκάλυψε προκλήσεις και ανισότητες μεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και εκείνων που δεν έχουν (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα), καθώς και προκλήσεις όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τα συνολικά επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Οι αλλαγές αυτές απαιτούν μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια από την ΕΕ ώστε να στηρίξει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί και οξύνθηκαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, και παράλληλα για να αρθρώσει ένα μακροπρόθεσμο όραμα σχετικά με τη μελλοντική πορεία της ευρωπαϊκής ψηφιακής εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους:

 • σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το 2018 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), λιγότερο από το 40 % του εκπαιδευτικού προσωπικού στο σύνολο της ΕΕ αισθάνεται έτοιμο να χρησιμοποιήσει ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, με αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ
 • πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας 13-14 ετών που συμμετείχαν στη διεθνή μελέτη του 2018 για τις γνώσεις χρήσης υπολογιστών και πληροφοριών (ICILS) δεν κατείχαν το πλέον βασικό επίπεδο επάρκειας στις ψηφιακές δεξιότητες
 • το ένα τέταρτο των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος δεν διαθέτουν πρόσβαση σε υπολογιστές και σε ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, με αποκλίσεις στο σύνολο της ΕΕ ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού (Eurostat, 2019)
 • το 95 % όσων απάντησαν στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση θεωρούν ότι η πανδημία COVID-19 αποτελεί σημείο καμπής για τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, ανοικτή δημόσια διαβούλευση, 2020)

Πρώτο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027) βασίζεται στο πρώτο σχέδιο για την ψηφιακή εκπαίδευση (2018-2020).

Επικοινωνία

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση συντονίζεται από τη Μονάδα Ψηφιακής Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Πολιτισμού Νεολαίας και Αθλητισμού (ΓΔ EAC).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents