Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Udvikling af færdigheder

Hvorfor er det vigtigt at udvikle nøglekompetencer?

EU's økonomi er under konstant udvikling. Efterspørgslen efter viden, færdigheder og metoder ændrer sig gennem tiden. For at være forberedt på disse ændringer må folk have en række grundlæggende kundskaber, bl.a. læsefærdigheder og matematiske og digitale kompetencer. Kritisk tænkning, kreativitet og teamarbejdsånd er også vigtige evner, hvis man skal opbygge en god karriere og blive en aktiv samfundsborger.

Uddannelse spiller en afgørende rolle for, at især unge får disse kompetencer og dermed den bedst mulige start i livet. 

Hvis vi skal kunne styre uddannelsen i den viden og de færdigheder og holdninger, der kræves, og forhindre, at der opstår et misforhold mellem udbudte og efterspurgte kompetencer, er det vigtigt, at EU's erhvervsliv giver uddannelsessektoren klar besked om behovene.

Europæiske initiativer inden for nøglekompetenceudvikling

  • Rådet har i sin henstilling om nøglekompetencer for livslang læring defineret 8 kompetencer, som alle har behov for, hvis de skal opnå personlig trivsel og udvikling, blive socialt inkluderede, aktive medborgere og få arbejde.
  • Den nye dagsorden for færdigheder i Europa indeholder 10 tiltag, der skal give borgerne i EU mulighed for at få den rette uddannelse, de rette færdigheder og den rette støtte.
  • Kommissionens handlingsplan for digital uddannelse omfatter 11 tiltag, der skal føre til bedre brug af digital teknologi i undervisning i og udvikling af digitale kompetencer.
  • Koalitionen for digitale færdigheder og job er et partnerskab med mange interessenter, som har fået til opgave at tackle manglen på IKT-færdigheder for at medvirke til at få besat de tusindvis af ledige stillinger på området.
  • Handlingsplanen for iværksætteri 2020 udgør grundlaget for at udnytte Europas iværksætterpotentiale ved at fokusere på at fjerne de eksisterende hindringer og revolutionere iværksætterkulturen i EU.
  • ESCO er den flersprogede klassificering af europæiske kompetencer, kvalifikationer og erhverv. Den introducerer en standardterminologi på 25 europæiske sprog og klassificerer nøglekompetencer, kvalifikationer og erhverv, som er relevante for EU's erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
  • EU-oversigten over kvalifikationer overvåger regelmæssigt de efterspurgte færdigheder og erhvervelsen af kvalifikationer i de enkelte lande og på europæisk plan, og indeholder data om tendenser for hele EU.