Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Výuka jazyků v raném věku

O co jde?

Přijdou-li děti s cizími jazyky do kontaktu již v raném věku, obvykle se je rychleji naučí, zároveň se jim zlepší znalost mateřského jazyka a vedou si lépe i v ostatních oblastech. Proto také ministři školství členských zemí podporují výuku nejméně dvou cizích jazyků již od útlého věku.

Proč je to nezbytné?

Výuka jazyků v raném věku může dětem nejen pomoci cizí jazyk lépe zvládnout, ale zároveň to má kladný vliv na vnímání jiných kultur. To je také motivačním prvkem řady iniciativ Evropské komise na podporu jazykového vzdělávání v raném věku a na rozvoj dalšího výzkumu v této oblasti.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

V rámci Komise existuje skupina odborníků z členských zemí, kteří se specializují na oblast výuky jazyků v předškolním věku. Informují se o situaci v jednotlivých zemích a formulují politická doporučení a pokyny ohledně provádění těchto politik. Výsledky práce této skupiny byly zveřejněny ve Strategické příručce pro rok 2011.

V květnu 2018 přijala Evropská komise návrh doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče. Návrh vychází z předchozí činnosti v této oblasti, zvláště pak z Klíčových zásad kvalitativního rámce pro předškolní vzdělávání a péči, které navrhla pracovní skupina národních odborníků v roce 2014.

Co bude následovat?

Program Erasmus+ nabízí nové možnosti, jak vytvářet strategická partnerství v oblasti výuky jazyků v raném věku.

Výuka jazyků v raném věku je rovněž jedním z témat diskusí v rámci obecnější strategie Evropské komise pro předškolní vzdělávání a péči.