Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Обзор на образованието и обучението

С Обзора на образованието и обучението се представя годишният анализ на Европейската комисия за развитието на системите за образование и обучение в целия ЕС.

В обзора се проследява напредъкът към постигането на целите, договорени от държавите от ЕС като част от стратегическата рамка на европейското пространство за образование. Той съдържа най-новите налични данни и актуализациите на националните мерки на политиката.

Обзорът се състои от:

  • сравнителен доклад — информация за контекста и възможните лостове на политиката
  • доклади по държави — информация за скорошното и текущото разработване на политики на всички равнища на образование в страните от ЕС
  • инструментариум — преглед на ключовите показатели, използвани в мониторинга, с връзки към най-важните проучвания и доклади

Последно издание: учителската професия

Изданието за 2023 г. включва специален акцент върху учителската професия, по-специално върху недостига на учители в държавите от ЕС и върху различните усилия за повишаване на привлекателността на професията.

Нуждаете се от повече информация?

За въпроси се свържете с eac-monitor@ec.europa.eu