Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Akcia 8

Aktualizácia akčného plánu digitálneho vzdelávania tak, aby zahŕňal zručnosti súvisiace s umelou inteligenciou a údajmi

Občania potrebujú získať základné poznatky o nových a vznikajúcich technológiách vrátane umelej inteligencie, aby mohli tieto technológie používať sebavedome, kriticky a bezpečne.

Väčšia informovanosť povedie aj k lepšej vnímavosti potenciálnych problémov súvisiacich so vznikajúcimi technológiami z hľadiska etiky, environmentálnej udržateľnosti, ochrany údajov a súkromia na internete, práv detí, diskriminácie a predsudkov vrátane rodových predsudkov, predsudkov týkajúcich sa zdravotného postihnutia a etnickej a rasovej diskriminácie.

Každý Európan vrátane študentov, uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov bude musieť byť digitálne zručný, aby sa dokázal prispôsobiť novým a vznikajúcim technológiám a prosperovať v rýchlo sa vyvíjajúcich spoločnostiach.

Odborníci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vo všetkých odvetviach a na všetkých úrovniach musia byť vybavení požadovanými kompetenciami a v rámci svojej práce bez zaváhania účinne uplatňovať širokú škálu technológií vrátane umelej inteligencie.

Ciele

Európska komisia aktualizovala rámec digitálnych kompetencií (DigComp 2.2) tak, aby zahŕňal zručnosti, znalosti a postoje súvisiace s umelou inteligenciou a využívaním údajov. Komisia podporí aj vývoj vzdelávacích zdrojov umelej inteligencie pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Aktualizácia DigComp 2.2 teraz obsahuje dodatok s viac ako 70 príkladmi, ktoré môžu občanom pomôcť lepšie pochopiť, kde a v akých každodenných situáciách môžu očakávať, že sa stretnú so systémami umelej inteligencie. Obsahuje aj praktické príklady spôsobov, akými sa vznikajúce technológie uplatňujú v našich každodenných životoch.

Cieľom je podporiť všetkých občanov, aby sa stali sebavedomými, kritickými a zodpovednými používateľmi digitálnych technológií, ktoré sú založené na umelej inteligencii a autonómnom rozhodovaní, ako aj zlepšiť chápanie umelej inteligencie a jej potenciál a obmedzenia.

Kľúčové činnosti

2021

  • začatie spolupráce s odborníkmi a zainteresovanými stranami komunity praxe DigComp na účely výmeny materiálov, diskusie v pracovných skupinách, spoločného využívania zdrojov a informovania o najnovšom vývoji týkajúcom sa teórií a zavádzania digitálneho vzdelávania
  • zozbieranie, vytvorenie, zrevidovanie a výber príkladov, pokiaľ ide o znalosti, zručnosti a postoje súvisiace so vznikajúcimi digitálnymi technológiami a službami, ktoré tvoria rozmer 4 rámca
  • zorganizovanie dvoch medzinárodných online stretnutí, na ktorých sa účastníci dohodli na zručnostiach, znalostiach a postojoch súvisiacich s umelou inteligenciou a dátovou gramotnosťou v rámci DigComp 2.2  

Výsledky

2022

  • uverejnenie rámca digitálnych kompetencií DigComp 2.2

Financovanie

Toto opatrenie je financované Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Pre viac informácií navštívte webové sídlo DigComp a pridajte sa ku komunite praxe na podporu ďalšieho vývoja rámca digitálnych kompetencií.

Ďalšie informácie nájdete aj v informačnom prehľade DigComp, brožúre a vo videu.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete o tomto opatrení dozvedieť viac, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Najnovšie správy o tomto opatrení a o jeho vývoji sledujte na twitterových účtoch EU_ScienceHub a EUDigitalEducation

 

Súvisiaci obsah