Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 8. ukrep

Državljani bi morali na osnovni ravni razumeti nove in nastajajoče tehnologije, vključno z umetno inteligenco, da jih bodo lahko uporabljali samozavestno, kritično in varno.

Večja ozaveščenost jim bo omogočila tudi boljše razumevanje morebitnih težav, povezanih z nastajajočimi tehnologijami, ki se nanašajo na etiko, okoljsko trajnostnost, varstvo podatkov, zasebnost na spletu, pravice otrok, diskriminacijo in predsodki, vključno z razlikovanjem na podlagi spola in invalidnosti ter etično in rasno diskriminacijo.

Vsi Evropejci, tudi študenti, iskalci zaposlitve in delavci, bodo potrebovali digitalna znanja in spretnosti, da se bodo lahko prilagodili novim in nastajajočim tehnologijam ter uspeli v hitro spreminjajočem se okolju.

Učiteljski kader na vseh področjih izobraževanja mora pridobiti ustrezne kompetence in razviti samozavest za učinkovito uporabo širokega nabora tehnologij pri svojem delu, vključno z umetno inteligenco.

Cilji 

Evropska komisija bo posodobila okvir digitalnih kompetenc (DigComp), tako da bo vanj vključila umetno inteligenco ter izkaze o spretnostih, znanjih in odnosih, povezanih s podatki, ter podprla razvoj učnih virov za izobraževanje in usposabljanje s pomočjo umetne inteligence. 

Cilj je omogočiti vsem državljanom, da postanejo samozavestni, kritični in odgovorni uporabniki digitalnih tehnologij, ki delujejo na osnovi sistemov umetne inteligence in samostojnega odločanja, ter izboljšati njihovo razumevanje umetne inteligence, njenega potenciala in omejitev. 

Ključne dejavnosti

  • Oblikovanje izkustvene skupnosti za izmenjavo gradiv, razpravo v delovnih skupinah, deljenje virov in obveščenost o najnovejšem razvoju;
  • zbiranje, oblikovanje, pregledovanje in izbiranje primerov;
  • organizacija dveh mednarodnih spletnih srečanj, kjer bi udeleženci sprejeli in potrdili različne oblike spretnosti, znanj in odnosov, povezanih z umetno inteligenco in podatkovno pismenostjo.

Pričakovani rezultati

  • Objava okvira digitalnih kompetenc, različica 2.2;
  •  podpora razvoju učnih virov za izobraževanje in usposabljanje s pomočjo umetne inteligence.

Časovnica

  • Januar–marec 2021 – oblikovanje izkustvene skupnosti, zbiranje, pregledovanje in izbiranje primerov; 
  • april–oktober 2021 – oblikovanje dimenzije 4 okvira digitalnih kompetenc 2.2 in potrditev okvira (dimenzija 4 zajema primere znanja, spretnosti in stališč vsake od 21 digitalnih kompetenc okvira);
  • oktober–december 2021 – dokončanje različice 2.2 okvira digitalnih kompetenc; 
  • januar–marec 2022 – objava okvira digitalnih kompetenc 2.2. 

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Več informacij

Več informacij najdete na spletnem mestu DigComp, lahko pa se pridružite izkustveni skupnosti, da podprete razvoj okvira digitalnih kompetenc. 

Več informacij o okviru digitalnih kompetenc je na voljo tudi v informativnem pregledu, brošuri in naslednjem videoposnetku .

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu
JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EU_ScienceHub na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom, ter profilu @EUDigitalEdu v zvezi s celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.