Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 8

Het Europees digitalecompetentiekader actualiseren om AI en datagerelateerde vaardigheden erin op te nemen

Burgers moeten basiskennis verwerven over nieuwe en opkomende technologieën, waaronder artificiële intelligentie (AI), om er op een zelfverzekerde, kritische en veilige manier mee te kunnen omgaan.

Meer kennis zal ook leiden tot een grotere gevoeligheid voor mogelijke kwesties in verband met opkomende technologieën, zoals ethiek, milieuduurzaamheid, gegevensbescherming en e-privacy, kinderrechten, discriminatie en vooringenomenheid – met inbegrip van vooroordelen op grond van geslacht en handicap, en discriminatie op basis van etniciteit of ras.

Alle Europeanen, ook studenten, werkzoekenden en werkenden, moeten digitaal geschoold worden, zodat ze zich kunnen aanpassen aan nieuwe en opkomende technologieën en kunnen gedijen in snel veranderende samenlevingen.

Beroepsbeoefenaren in de onderwijs- en opleidingssector moeten in alle sectoren en op alle niveaus over de juiste competenties beschikken en vertrouwen ontwikkelen om veel verschillende technologieën, waaronder AI, toe te passen in hun werk.

Doelstellingen

De Europese Commissie heeft het digitalecompetentiekader (DigComp 2.2) geactualiseerd om er vaardigheden, kennis en attitudes met betrekking tot AI en het gebruik van gegevens op te nemen. De Commissie zal ook de ontwikkeling van AI-leermiddelen voor onderwijs en opleiding ondersteunen.

Het geactualiseerde DigComp 2.2 bevat nu een aanhangsel met meer dan zeventig voorbeelden, die burgers kunnen helpen beter te begrijpen waar en in welke situaties in hun dagelijks leven zij AI-systemen kunnen tegenkomen. Er worden ook praktische voorbeelden gegeven over de manieren waarop opkomende technologieën toegepast worden in ons dagelijkse leven.

Het doel is om alle burgers in staat te stellen zelfverzekerde, kritische en verantwoordelijke gebruikers te worden van digitale technologieën die door AI-systemen en autonome besluitvorming worden aangestuurd, en hun inzicht in AI en de mogelijkheden en beperkingen ervan te verbeteren.

Belangrijkste activiteiten

2021

  • de start van de werkzaamheden met de deskundigen en belanghebbenden van de DigComp-praktijkgemeenschap voor de uitwisseling van materialen, besprekingen in werkgroepen, het delen van middelen en het informeren over de laatste ontwikkelingen inzake de theorieën achter en de uitvoering van digitaal onderwijs;
  • verzamelen, creëren, beoordelen en selecteren van voorbeelden van kennis, vaardigheden en attitudes inzake opkomende digitale technologieën en diensten, die dimensie 4 van het kader vormen;
  • organisatie van twee internationale onlinevergaderingen waarin deelnemers overeengekomen zijn welke vaardigheden, kennis en attitudes inzake AI en datageletterdheid opgenomen worden in DigComp 2.2.  

Resultaten

2022

  • bekendmaking van het digitalecompetentiekader DigComp 2.2

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Unie.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van DigComp en word lid van de praktijkgemeenschap om de verdere ontwikkeling van het digitalecompetentiekader te ondersteunen.

U kunt ook het DigComp-factsheet, de brochure en de volgende video bekijken voor meer informatie.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu

Volg EU_ScienceHub en EUDigitalEducation op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie.

 

Lees meer