Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 8

Udvidelse af den europæiske ramme for digitale kompetencer med kunstig intelligens og datarelaterede færdigheder

Borgerne har brug for at have et grundlæggende kendskab til nye teknologier, bl.a. kunstig intelligens (AI), for at kunne bruge ny teknologi trygt, sikkert og kritisk.

Et større kendskab giver også en bedre indsigt i de problemer, der kan være i forbindelse med ny teknologi med hensyn til etik, miljømæssig bæredygtighed, databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger, børns rettigheder, diskrimination og ubevidst bias – bl.a. forudfattede holdninger vedrørende køn og handicap og etnisk og racemæssig forskelsbehandling.

Alle europæere, herunder studerende, jobsøgende og arbejdstagere, har brug for digitale færdigheder for at kunne tage de nye teknologier til sig og trives i samfund, der hele tiden udvikler sig.

Undervisere inden for alle uddannelsessektorer og på alle niveauer skal have kompetencerne og modet til at anvende en bred vifte af teknologier, f.eks. kunstig intelligens, i deres arbejde.

Målsætninger

Europa-Kommissionen har opdateret rammen for digitale kompetencer (DigComp 2.2), så den nu omfatter både AI-kompetencer og -viden og holdninger til kunstig intelligens og anvendelse af data. Kommissionen vil også understøtte udviklingen af undervisningsmateriale om kunstig intelligens inden for uddannelse.

Opdateringen DigComp 2.2 indeholder nu et tillæg med mere end 70 eksempler, som kan hjælpe borgerne med bedre at forstå, hvor og i hvilke situationer i deres dagligdag de kan forvente at møde AI-systemer. Den har også praktiske eksempler på de måder, som nye teknologier anvendes på i vores hverdag.

Målet er at gøre alle borgere til trygge, kritiske og ansvarlige brugere af digitale teknologier baseret på både kunstig intelligens og selvstændig beslutningstagning, og at øge borgernes viden om kunstig intelligens og teknologiens muligheder og begrænsninger.

De vigtigste aktiviteter

2021

  • Vi satte i gang i arbejdet med eksperter og interessenter fra DigComp-praksisfællesskabet for udveksling af materialer, drøftelser i arbejdsgrupper, ressourcedeling og udbredelse af viden om den seneste udvikling i teorierne bag og gennemførelsen af digital uddannelse
  • Vi indsamlede, gennemså og udvalgte eksempler på viden om, kompetencer i og holdninger til de nye digitale teknologier og tjenester, som udgør dimension 4 i rammen
  • Vi afholdt to internationale onlinemøder, hvor deltagerne vedtog, hvilken AI-viden og hvilke AI-kompetencer og holdninger til kunstig intelligens og sikker adfærd på nettet, som skulle med i DigComp 2.2.  

Resultater

2022

  • Offentliggørelse af rammen for digitale kompetencer (DigComp 2.2).

Finansiering

Foranstaltning 8 finansieres af EU's Erasmus+-program.

Læs mere

Du kan læse mere på DigComp-websitet og komme med i praksisfællesskabet for at støtte den videre udvikling af rammen for digitale kompetencer.

Du kan også se DigComp-faktaarket, brochuren og videoen, hvis du vil vide mere.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om foranstaltning 8, kan du kontakte os på JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Følg EU_ScienceHub og EUDigitalEducation på Twitter, og få de seneste nyheder om foranstaltning 8.

 

Se også