Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – opatření 8

Aktualizace evropského rámce digitálních kompetencí tak, aby zahrnoval dovednosti související s umělou inteligencí a daty

Aby lidé mohli s novými a rozvíjejícími se technologiemi, včetně umělé inteligence (UI), pracovat s jistotou, kriticky a bezpečně, potřebují si osvojit základní znalosti těchto technologií.

Díky větší informovanosti se také zvýší vnímavost vůči možným problémům souvisejícím s novými technologiemi, například v oblasti etiky, udržitelnosti životního prostředí, ochrany údajů, soukromí elektronických komunikací, práv dětí, diskriminace a předsudků, a to včetně předsudků týkajících se pohlaví, zdravotního postižení, etnické a rasové diskriminace.

Aby se všichni Evropané, včetně studentů, uchazečů o zaměstnání a pracovníků, dokázali přizpůsobit novým a rozvíjejícím se technologiím a uspět v rychle se měnící společnosti, budou potřebovat digitální dovednosti.

Pedagogičtí pracovníci na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy musí mít potřebnou kvalifikaci a musí získat sebedůvěru v účinném využívání široké škály technologií, včetně UI, při své práci.

Cíle

Evropská komise aktualizovala rámec digitálních kompetencí (DigComp 2.2) tak, aby zahrnoval dovednosti, znalosti a postoje související s umělou inteligencí a využíváním dat. Podpoří také vývoj vzdělávacích zdrojů v oblasti umělé inteligence pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Aktualizace DigComp 2.2 nyní obsahuje přílohu s více než 70 příklady, které lidem pomohou lépe pochopit, kde a v jakých situacích mohou očekávat, že se s UI setkají. Jsou zde rovněž uvedeny praktické příklady toho, jakým způsobem se nové technologie využívají v každodenním životě.

Cílem je umožnit všem, aby se z nich stali sebevědomí, kritičtí a zodpovědní uživatelé digitálních technologií využívajících systémy UI a autonomního rozhodování, a také zlepšit jejich porozumění UI, jejímu potenciálu a omezením.

Hlavní činnosti

2021

  • zahájena spolupráce s odborníky a zúčastněnými stranami Společenství praxe DigComp za účelem výměny materiálů, diskusí v pracovních skupinách, sdílení zdrojů a informování o nejnovějším vývoji v oblasti teorií a provádění digitálního vzdělávání
  • shromážděné, vytvořené, přezkoumané a vybrané příklady znalostí, dovedností a postojů týkajících se nových digitálních technologií a služeb, které tvoří 4. rozměr rámce digitálních kompetencí
  • dvě mezinárodní online zasedání, na nichž se účastníci dohodli na dovednostech, znalostech a postojích souvisejících s umělou inteligencí a digitální gramotností, které jsou obsaženy v DigComp 2.2  

Výsledky

2022

  • zveřejnění rámce digitálních kompetencí DigComp 2.2

Financování

Toto opatření je financováno z programu Erasmus+.

Další informace

Pro více informací navštivte internetové stránky DigComp a připojte se ke společenství praxe, které podporuje rozvoj rámce digitálních kompetencí.

Další informace najdete v infopřehledu DigComp, v brožuře a v tomto videu.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Novinky a vývoj týkající se tohoto opatření můžete sledovat na twitterových účtech EU_ScienceHub a EUDigitalEducation.

 

Související informace