Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 8

Uppdatera den europeiska ramen för digital kompetens för att inkludera artificiell intelligens och datarelaterade färdigheter

Alla behöver skaffa sig en grundläggande förståelse för ny och framväxande teknik, inklusive artificiell intelligens (AI), för att kunna använda den med självförtroende, kritiskt tänkande och på ett säkert sätt.

Bättre kunskap leder också till större lyhördhet för potentiella problem med ny teknik när det gäller etik, ekologisk hållbarhet, dataskydd och integritet på nätet, barns rättigheter, diskriminering och partiskhet – inklusive könsdiskriminering och diskriminering på grund av funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet.

Alla i EU, bland andra studenter, arbetssökande och arbetstagare, behöver ha digitala färdigheter för att anpassa sig till den nya och framväxande tekniken och lyckas i ett samhälle som förändras i rask takt.

Undervisningspersonal inom alla sektorer och på alla nivåer måste få den kompetens som behövs och känna sig bekväma med att effektivt använda ett brett spektrum av teknik, inklusive AI, i sitt arbete.

Mål

EU-kommissionen har uppdaterat ramen för digital kompetens (DigComp 2.2) så att den inkluderar färdigheter, kunskap och attityder när det gäller AI och dataanvändning. Kommissionen kommer också att stödja utvecklingen av AI-baserade utbildningsresurser.

DigComp 2.2 innehåller en bilaga med över 70 exempel som kan hjälpa oss att förstå var och i vilka vardagliga situationer vi kan förvänta sig att stöta på AI-system. I bilagan finns också praktiska exempel på hur ny teknik används i vardagen.

Målet är att vi alla ska bli trygga, kritiska och ansvarstagande användare av digital teknik som drivs av AI-system och självständigt beslutsfattande och förbättra vår förståelse för AI och dess potential och begränsningar.

Insatser

2021

  • Arbete med experter och intressenter från DigComps forum för utbyte av praxis för att dela material och resurser, diskutera i arbetsgrupper och redogöra för den senaste utvecklingen när det gäller teorierna bakom digital utbildning och hur den kan genomföras.
  • Insamling, granskning och urval av exempel på kunskap, färdigheter och attityder när det gäller ny digital teknik och digitala tjänster.
  • Två internationella möten på nätet där deltagarna kom överens om de färdigheter, kunskaper och attityder när det gäller AI och datakompetens som skulle tas med i DigComp 2.2.  

Resultat

2022

  • Publicering av ramen för digital kompetens (DigComp 2.2).

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU:s program Erasmus+.

Mer information

Läs mer på DigComps webbplats och gå med i forumet för utbyte av praxis för att stödja utvecklingen av ramen för digital kompetens.

Se också DigComps faktablad, broschyr och videoklipp.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Följ EU_ScienceHub och EUDigitalEducation på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden.

 

Läs mer