Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vysokoškolské vzdelávanie

EÚ spolupracuje s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a členskými štátmi s cieľom urýchliť transformáciu otvoreného a inkluzívneho systému vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Pracovné skupiny

Ďalšie informácie o práci pracovných skupín strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Aktuálne informácie o vysokoškolskom vzdelávaní

Pridajte sa ku komunite

EU alumni

Spojte sa s účastníkmi programov financovaných EÚ z celého sveta. Preskúmať komunitu EU alumni

Platforma na výmenu poznatkov

Platforma podporuje výmenu najlepších postupov a dialóg s európskymi mestami a regiónmi v otázkach výskumu a inovácií. Zapojte sa do platformy

Praktické informácie o vysokoškolskom vzdelávaní

Vaša Európa

Naplánujte si štúdium v inej krajine EÚ. Navštíviť webové sídlo Vaša Európa

Európsky portál pre mládež

Prečítajte si základné informácie, ako sa pripraviť na štúdium v zahraničí v inej krajine. Prejsť na Európsky portál pre mládež

Štúdium v Európe

Prečítajte si celú škálu praktických informácií, ktoré študentom z krajín mimo Európy pomáhajú naplánovať si štúdium v Európe. Zistiť viac o štúdiu v Európe

 

Európsky výskumný priestor

Zistite viac o ambícii EÚ vytvoriť jednotný trh bez hraníc pre výskum, inovácie a technológie.

Zistiť viac o európskom výskumnom priestore