Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An t-ardoideachas

Oibríonn an tAontas Eorpach i gcomhar le hinstitiúidí ardoideachais agus leis na Ballstáit chun dlús a chun dlús a chur leis an athrú ó bhonn go dtí córas ardoideachais oscailte ionchuimsitheach san Eoraip.

Meithleacha

Faigh eolas faoi obair Mheithleacha chreat straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais don ardoideachas.

An scéala is déanaí faoin ardoideachas

Glac páirt sa phobal

Alumni an Aontais

Nasc le tairbhithe na gclár atá maoinithe ag an Aontas ar fud an domhain. Féach leat pobal alumni an Aontais

Ardán malartaithe faisnéise

Spreagann an t-ardán malartú dea-chleachtas agus idirphlé le cathracha agus réigiúin na hEorpa maidir le saincheisteanna taighde agus nuálaíochta. Glac páirt san ardán

Eolas praiticiúil maidir leis an ardoideachas

An Eoraip Agatsa

Déan do chuid staidéir i dtír eile san Aontas a phleanáil Tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin An Eoraip Agatsa

Tairseach Eorpach na hÓige

Léigh an bhuntreoir maidir le conas ullmhú do do chúrsa staidéir thar lear i dtír eile. Féach Tairseach Eorpach na hÓige

Staidéar a dhéanamh san Eoraip

Féach leat neart eolas praiticiúil chun cuidiú le mic léinn lasmuigh den Eoraip a gcuid staidéir a phleanáil san Eoraip. Féach leat Staidéar a dhéanamh san Eoraip

 

An Limistéar Eorpach Taighde

Féach leat uaillmhian an Aontais margadh aonair gan teorainneacha a chruthú don taighde, don nuálaíocht agus don teicneolaíocht.

Faigh eolas faoin Limistéar Eorpach Taighde