Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kõrgharidus

EL teeb koostööd kõrgkoolide ja liikmesriikidega, et kiirendada avatud ja kaasava kõrgharidussüsteemi kujundamist Euroopas.

Kõrgharidusest lähemalt

Slide

Mida teeb EL kõrghariduse valdkonnas?

Mikrokvalifikatsioonitunnistused

Mikrokvalifikatsioonitunnistused on kvalifikatsioonid, mis on omandatud lühikeste, läbipaistval viisil hinnatud kursuste või moodulite kaudu.

Euroopa üliõpilaspileti algatus

Tänu Euroopa üliõpilaspileti algatusele saavad üliõpilased end Euroopa kõrgkoolides hõlpsalt ja turvaliselt elektrooniliselt identifitseerida ja registreerida.

Kvaliteetne kõrgharidus

Asjakohane kvaliteetne kõrgharidus annab õppijatele teadmisi ning valdkonnaüleseid oskusi, mida neil on vaja pärast kooli lõpetamist edu saavutamiseks.

Innovatsioon hariduses

Innovatsiooni edendamine kõrghariduses on ELi ja selle liikmesriikide üks peamisi prioriteete.

Töörühmad

Lisateave Euroopa haridusruumi strateegilise raamistiku kõrghariduse töörühmade töö kohta.

Kõrgharidusega seotud materjalid

  • Tutvuge veebivahenditega, et saada teavet Erasmus+ õpirändeprogrammide kohta ja juhiseid kogu õpirändeprotsessi vältel.

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Liituge kogukonnaga

ELi vilistlased

Suhelge ELi rahastatavate programmide toetusesaajatega kogu maailmast. Tutvuge ELi vilistlaste kogukonnaga

Teadmiste vahetamise platvorm

Platvorm aitab vahetada parimaid tavasid ning soodustab dialoogi Euroopa linnade ja piirkondadega teadusuuringute ja innovatsiooni küsimustes. Liituge platvormiga

Praktiline teave kõrghariduse kohta

Veebisait „Your Europe“

Kavandage oma õpinguid teises ELi liikmesriigis. Külastage veebisaiti „Your Europe“

Euroopa Noorteportaal

Olulised juhised selle kohta, kuidas valmistuda õppimiseks teises riigis. Tutvuge Euroopa Noorteportaaliga

Projekt „Study in Europe“

Palju praktilist teavet, mis aitab väljastpoolt Euroopat pärit üliõpilastel kavandada oma õpinguid Euroopas. Tutvuge projektiga „Study in Europe“

 

Euroopa teadusruum

Lugege lähemalt ELi eesmärgi kohta luua ühtne, piirideta teadus-, innovatsiooni- ja tehnoloogiaturg.

Tutvuge Euroopa teadusruumiga

Võimalused saada ELi rahastust

  • Erasmus+ on Euroopa Liidu rahastamisprogramm, millega toetatakse haridust, koolitust, noori ja sporti.

  • Jean Monnet’ meetmeid rakendatakse programmi „Erasmus+“ raames, et toetada Euroopa Liidu eri aspektidega seotud õpetamist, õppimist, teadusuuringuid ja arutelusid.