Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Aukštasis mokslas

ES bendradarbiauja su aukštojo mokslo įstaigomis ir valstybėmis narėmis, kad paspartintų atviros ir įtraukios Europos aukštojo mokslo sistemos pertvarką.

Daugiau informacijos apie aukštąjį mokslą

Slide

Darbo grupės

Sužinokite daugiau apie Europos švietimo erdvės strateginės pagrindų darbo grupės aukštojo mokslo klausimais darbą.

Prisijunkite prie bendruomenės

ES absolventai

Užmegzkite ryšius su ES finansuojamų programų paramos gavėjais iš viso pasaulio. Susipažinkite su ES absolventų bendruomene

Keitimosi žiniomis platforma

Platforma skatina keistis geriausia patirtimi ir palaikyti dialogą su Europos miestais ir regionais mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimais. Dalyvaukite platformos veikloje

Praktinė informacija apie aukštąjį mokslą

„Jūsų Europa“

Suplanuokite studijas kitoje ES šalyje. Apsilankykite svetainėje „Jūsų Europa“

Europos jaunimo portalas

Susipažinkite su pagrindinėmis gairėmis, kaip pasirengti studijoms užsienyje kitoje šalyje. Susipažinkite su Europos jaunimo portalu

„Studijos Europoje“

Čia pateikta daug praktinės informacijos, padėsiančios studentams iš ne Europos šalių suplanuoti studijas Europoje. Daugiau apie studijas Europoje

 

Europos mokslinių tyrimų erdvė

Sužinokite apie ES siekį sukurti bendrą mokslinių tyrimų, inovacijų ir technologijų rinką be sienų.

Apie Europos mokslinių tyrimų erdvę