Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Aukštasis mokslas

ES bendradarbiauja su aukštojo mokslo įstaigomis ir valstybėmis narėmis, kad paspartintų atviros ir įtraukios Europos aukštojo mokslo sistemos pertvarką.

Daugiau informacijos apie aukštąjį mokslą

Slide

Ko imasi ES aukštojo mokslo srityje?

Mikrokredencialai

Mikrokredencialai – tai kvalifikacijos, įgytos per trumpus, skaidriai vertinamus kursus ar modulius.

Europos universitetų iniciatyva

Iniciatyva palengvina Europos aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimo partnerysčių kūrimą.

Europos studento pažymėjimo iniciatyva

Europos studento pažymėjimo iniciatyva suteiks studentams galimybę paprastai ir saugiai patvirtinti savo tapatybę ir elektroninėmis priemonėmis užsiregistruoti Europos aukštojo mokslo įstaigose.

Kokybiškas aukštasis mokslas

Kokybiškas ir aktualus aukštasis mokslas suteikia studentams žinių ir universaliųjų įgūdžių, kurių reikia norint baigus studijas įsitvirtinti darbo rinkoje.

Inovacijos švietimo srityje

Inovacijų skatinimas aukštojo mokslo srityje yra vienas iš pagrindinių ES ir jos valstybių narių prioritetų.

Darbo grupės

Sužinokite daugiau apie Europos švietimo erdvės strateginės pagrindų darbo grupės aukštojo mokslo klausimais darbą.

Aukštasis mokslas. Ištekliai

  • Sužinokite apie „Erasmus+“ judumo programas ir naudodamiesi įvairiomis internetinėmis priemonėmis išsiaiškinkite praktines judumo proceso detales.

  • Susipažinkite su įvairiais politikos dokumentais, informacinėmis ataskaitomis, tyrimais, infografikais ir informacijos apie ES aukštojo mokslo politiką suvestinėmis.

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Prisijunkite prie bendruomenės

ES absolventai

Užmegzkite ryšius su ES finansuojamų programų paramos gavėjais iš viso pasaulio. Susipažinkite su ES absolventų bendruomene

Keitimosi žiniomis platforma

Platforma skatina keistis geriausia patirtimi ir palaikyti dialogą su Europos miestais ir regionais mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimais. Dalyvaukite platformos veikloje

Praktinė informacija apie aukštąjį mokslą

„Jūsų Europa“

Suplanuokite studijas kitoje ES šalyje. Apsilankykite svetainėje „Jūsų Europa“

Europos jaunimo portalas

Susipažinkite su pagrindinėmis gairėmis, kaip pasirengti studijoms užsienyje kitoje šalyje. Susipažinkite su Europos jaunimo portalu

„Studijos Europoje“

Čia pateikta daug praktinės informacijos, padėsiančios studentams iš ne Europos šalių suplanuoti studijas Europoje. Daugiau apie studijas Europoje

 

Europos mokslinių tyrimų erdvė

Sužinokite apie ES siekį sukurti bendrą mokslinių tyrimų, inovacijų ir technologijų rinką be sienų.

Apie Europos mokslinių tyrimų erdvę

Galimybės gauti ES finansavimą

Užimtumas ir savanoriška veikla

Žr. praktinę informaciją ir galimybes, susijusias su užimtumu, įskaitant savanorišką veiklą ir stažuotes.