Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Szkolnictwo wyższe

UE współpracuje z instytucjami szkolnictwa wyższego i państwami członkowskimi, aby przyspieszyć transformację otwartego i sprzyjającego włączeniu społecznemu systemu szkolnictwa wyższego w Europie.

Więcej o szkolnictwie wyższym

Slide

Jakie działania podejmuje UE w zakresie szkolnictwa wyższego?

Mikropoświadczenia

Mikropoświadczenia to dowód uzyskania przez uczącego się danego efektu uczenia się w ramach krótkiego, przejrzyście ocenionego kursu lub modułu

Szkolnictwo wyższe wysokiej jakości

Odpowiednie i wysokiej jakości szkolnictwo wyższe zapewnia studentom wiedzę i umiejętności przekrojowe, które będą mogli wykorzystać po ukończeniu studiów.

Innowacje w edukacji

Wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym jest kluczowym priorytetem UE i jej państw członkowskich.

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się szkolnictwem wyższym.

Szkolnictwo wyższe – zasoby

  • Szeroki wachlarz narzędzi internetowych przedstawiających informacje o ofercie mobilności w ramach programu Erasmus+ i przewodnik po procesie mobilności

  • Szereg dokumentów programowych, sprawozdań informacyjnych, badań, infografik i zestawień informacyjnych z zakresu polityki unijnej w dziedzinie szkolnictwa wyższego

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Dołącz do społeczności

EU alumni

Poznaj beneficjentów programów finansowanych z funduszy UE z całego świata. Poznaj społeczność EU alumni

Platforma wymiany wiedzy

Platforma umożliwia wymianę najlepszych praktyk i nawiązanie dialogu z miastami i regionami europejskimi na tematy związane z badaniami naukowymi i innowacjami. Dołącz do platformy

Praktyczne informacje na temat szkolnictwa wyższego

Twoja Europa

Zaplanuj studia w innym kraju UE. Odwiedź portal Twoja Europa

Europejski Portal Młodzieżowy

Najważniejsze wskazówki, jak przygotować się do studiowania za granicą. Zajrzyj na Europejski Portal Młodzieżowy

Studia w Europie

Duża dawka praktycznych informacji, które pomogą osobom spoza Europy zaplanować studia w Europie. Dowiedz się więcej o studiach w Europie

 

Europejska przestrzeń badawcza

UE dąży do utworzenia jednolitego rynku badań, innowacji i technologii bez granic. Dowiedz się, jak to robi.

Więcej o europejskiej przestrzeni badawczej

Finansowanie ze środków unijnych

  • Erasmus+ to unijny program finansowania wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport.

  • Działania „Jean Monnet” programu Erasmus+ wspierają nauczanie, uczenie się, badania naukowe i debaty dotyczące różnych aspektów Unii Europejskiej.

Zatrudnienie i wolontariat

Praktyczne informacje i oferty dotyczące zatrudnienia, w tym wolontariatu i staży.