Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Szkolnictwo wyższe

UE współpracuje z instytucjami szkolnictwa wyższego i państwami członkowskimi, aby przyspieszyć transformację otwartego i sprzyjającego włączeniu społecznemu systemu szkolnictwa wyższego w Europie.

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się szkolnictwem wyższym.

Szkolnictwo wyższe – aktualności

Dołącz do społeczności

EU alumni

Poznaj beneficjentów programów finansowanych z funduszy UE z całego świata. Poznaj społeczność EU alumni

Platforma wymiany wiedzy

Platforma umożliwia wymianę najlepszych praktyk i nawiązanie dialogu z miastami i regionami europejskimi na tematy związane z badaniami naukowymi i innowacjami. Dołącz do platformy

Praktyczne informacje na temat szkolnictwa wyższego

Twoja Europa

Zaplanuj studia w innym kraju UE. Odwiedź portal Twoja Europa

Europejski Portal Młodzieżowy

Najważniejsze wskazówki, jak przygotować się do studiowania za granicą. Zajrzyj na Europejski Portal Młodzieżowy

Studia w Europie

Duża dawka praktycznych informacji, które pomogą osobom spoza Europy zaplanować studia w Europie. Dowiedz się więcej o studiach w Europie

 

Europejska przestrzeń badawcza

UE dąży do utworzenia jednolitego rynku badań, innowacji i technologii bez granic. Dowiedz się, jak to robi.

Więcej o europejskiej przestrzeni badawczej