Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hoger onderwijs

De EU werkt samen met instellingen voor hoger onderwijs en lidstaten om de transformatie van een open en inclusief Europees hogeronderwijsstelsel te versnellen.

Lees meer over hoger onderwijs

Slide

Wat doet de EU rond hoger onderwijs?

Microcredentials

Microcredentials zijn kwalificaties die worden verworven via korte, op transparante wijze beoordeelde cursussen of modules.

Het initiatief “Europese studentenkaart”

Het initiatief “Europese studentenkaart” zal studenten in staat stellen zich gemakkelijk en veilig te identificeren en zich via elektronische weg in te schrijven aan Europese instellingen voor hoger onderwijs.

Kwaliteitsvol hoger onderwijs

Kwaliteitsvol, relevant hoger onderwijs geeft studenten de kennis en transversale vaardigheden die zij na hun afstuderen nodig hebben.

Innovatie in het onderwijs

Innovatie in het hoger onderwijs bevorderen is een kernprioriteit voor de EU en haar lidstaten.

Werkgroepen

Lees meer over de werkzaamheden van de werkgroepen van het strategisch kader voor de Europese Onderwijsruimte inzake hoger onderwijs.

Hoger onderwijs — middelen

  • Lees meer over Erasmus+-mobiliteitsprogramma’s en krijg begeleiding doorheen het mobiliteitsproces via een reeks onlinetools.

  • Ontdek een reeks beleidsdocumenten, informatieve verslagen, studies, infografieken en factsheets over het EU-beleid inzake hoger onderwijs.

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Word lid van de gemeenschap

EU-alumni

Kom in contact met begunstigden van door de EU gefinancierde programma’s van over heel de wereld. Verken de EU-alumnigemeenschap

Platform voor kennisuitwisseling

Het platform bevordert de uitwisseling van beste praktijken en de dialoog met Europese steden en regio’s over onderzoeks- en innovatiekwesties. Neem deel aan het platform

Praktische informatie over het hoger onderwijs

Your Europe

Plan uw studie in een ander EU-land. Bezoek de website Your Europe

Europese Jongerensite

Lees essentiële richtsnoeren voor het voorbereiden van uw buitenlandse studies. Bezoek de Europese Jongerensite

Studeren in Europa

Ontdek een schat aan praktische informatie waarmee studenten van buiten Europa hun studie in Europa kunnen plannen. Verken studeren in Europa

 

Europese Onderzoeksruimte

Ontdek de ambitie van de EU om een eengemaakte markt voor onderzoek, innovatie en technologie zonder grenzen tot stand te brengen.

Verken de Europese Onderzoeksruimte

EU-subsidies

  • Erasmus+ is het financieringsprogramma van de EU voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.

  • Jean Monnet-acties vallen onder Erasmus+ en ondersteunen onderwijs, leren, onderzoek en debatten over diverse aspecten van de Europese Unie.

  • De MSCA zijn het vlaggenschipfinancieringsprogramma van de EU voor doctoraal onderwijs en postdoctorale opleidingen voor onderzoekers.

Werkgelegenheid en vrijwilligerswerk

Zie praktische informatie en kansen met betrekking tot werkgelegenheid, waaronder vrijwilligerswerk en stages.