Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Висше образование

ЕС си сътрудничи с висшите училища и държавите членки за ускоряване на трансформацията на отворена и приобщаваща система за висше образование в Европа.

Какво прави ЕС в областта на висшето образование?

Работни групи

Научете повече за работата на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование по въпросите на висшето образование.

Актуализации в областта на висшето образование

Присъединете се към общността

EU alumni

Свържете се с бенефициери по финансирани от ЕС програми от цял свят. Научете за общността EU alumni

Платформа за обмен на знания

Платформата насърчава обмена на добри практики и диалога с европейските градове и региони по въпроси, свързани с научните изследвания и иновациите. Участвайте в платформата

Практическа информация за висшето образование

Вашата Европа

Планирайте обучението си в друга страна от ЕС. Посетете уебсайта „Вашата Европа“

Европейски младежки портал

Прочетете основните насоки за това как да се подготвите за обучението си в чужбина.  Разгледайте Европейския младежки портал

Учене в Европа

Открийте богата практическа информация, чиято цел е да се помогне на студенти от страни извън Европа да планират обучението си в Стария континент.  Разгледайте „Учене в Европа“

 

Европейско научноизследователско пространство

Научете за амбицията на ЕС да създаде единен пазар без граници за научни изследвания, иновации и технологии.

Европейското научноизследователско пространство